Aktualijos

Atšaukiamas 9-asis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis

Informuojame, kad spalio 29 d., turėjęs vykti 9-asis Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino potvarkiu „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio atšaukimo ir Utenos rajono savivaldybės mero 2020 m. spalio 22 d. potvarkio Nr. MP-40 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 9-ojo posėdžio darbotvarkės“ pripažinimo netekusiu galios“ yra atšaukiamas.
Posėdis atšaukiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 111 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.2.4 papunkčiu, atsižvelgiant į tai, kad daliai savivaldybės tarybos narių privaloma saviizoliacija, ir į tai, kad savivaldybės salėje neįrengtos organinio stiklo pertvaros, bei siekiant išvengti Covid-19 infekcijos plitimo ir tinkamai organizuoti Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį nuotoliniu būdu.