Aktualijos

Ar saugus šachtinių šulinių vanduo

Įgyvendinant Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2015–2020 metų programą, UAB ,,Darnaus vystymosi institutas“ 2020 metais vykdys aplinkos oro, paviršinio, požeminio ir paplūdimių bei maudyklų vandens, dirvožemio, gyvosios gamtos ir triukšmo monitoringą. Savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui skiriamos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo ir visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų lėšos.
Vykdant požeminio vandens monitoringą, 2020 metų vasario 25 d. paimtų mėginių iš šachtinių šulinių (Užpalių mstl., Mockėnų k., Vijeikių k., Nečioniškio k. ir Dičiūnų k.) tyrimų rezultatai bus skelbiami Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Apie vandens iš šachtinių šulinių tyrimų rezultatus galite sužinoti ir paskambinę į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrių tel. (8 389) 43 520.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.