Aktualijos

Apie ADVENTĄ – kaip (ne)ramybės laiką: kad advento kalendoriaus šokoladukų valgymas netaptų prielaida gerų darbelių rezultatams aptarti

Kas yra ADVENTAS? Reikia manyti, kad į šį klausimą nemažai paklaustųjų atsakytų apytikriai taip: „Tai maždaug keturių savaičių trukmės laikotarpis, laukiant Jėzaus gimimo. Advento paskirtis – (susikaupus) ruoštis šv. Kalėdoms. Pagrindiniai to pasirengimo akcentai – eglės puošimas, rūpinimasis dovanomis ir gausiu vaišių stalu.“ Advento pradžia – ketvirtas sekmadienis iki Kalėdų, bet šitai ne kiekvienas nurodytų. Kam vargintis įsimenant? Juk atskubančias Kalėdas primena gana anksti iki šios šventės papuoštos eglės miestų aikštėse, skveruose ir pan.
Šis spėjimu grįstas atsakymas nuspalvintas ironijos gaidele, kurią nulėmė gyvenimiški pastebėjimai. Čia nekomentuota, kaip suprasti pasakymą „susikaupus ruoštis“. Tai reikia suvokti taip – Kalėdų šventės proga krikščionys prisimena kūdikėlio Jėzaus gimimo datą, simboliškai įprasmina antrąjį Jėzaus Kristaus atėjimą… Taigi, keturios advento savaitės pripildytos dvejopų nuotaikų – džiugaus būsimos šventės laukimo ir gilaus savo minčių bei dėmesio sutelkimo į tą įvykį.
Nors ir viską „žinome“ apie adventą su keturiomis žvakėmis, tačiau kartu su žurnaliste, feisbuko projekto „Tekstai-kontekstai“ redaktore, naujųjų laikų istorijos magistre Lina DŪDAITE-KRALIKIENE, su Vaikystės edukologe, Vyturių progimnazijos Antalgės skyriaus ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės mokytoja, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Antalgės padalinio bibliotekininke Asta PAŠKAUSKIENE ir Leliūnų šv. Juozapo parapijos klebonu, Pakalnių Švč. Trejybės ir Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi kun. teol. lic. Andriumi ŠUKIU aktualiai bus kalbama apie naujuosius liturginius metus pradedantį adventą, kad neliktume ties banaliu mąstymu, jog adventas – ramybės ir susikaupimo laikotarpis, kurio metu negalima linksmintis ir draudžiama valgyti mėsą. Pokalbis papildytas Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios vikaro altaristos kun. Jordano Urbano įžvalgomis. Naujų drąsių potemių ir netikėtų pjūvių pokalbį parengė doc. dr. Irena RAMANECKIENĖ.

Tęsinį skaitykite 2022 11 30 „Utenyje“