Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Valerijus Rudzinskas

Apaštalas Petras sakė: „Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmones.“
Štai dar vienas įdomus pavyzdys. Šįkart biblinis.
Pasvarstykime, dėl ko pagonis Kornelijus gavo žydų gyventojų palaikymą? Kaip suprantame, gauti žydų pritarimą – labai daug ką reiškė. Kaip taip gali būti?
Mes esame kilę iš pagonių. Kadangi esame ne žydai, niekuomet iki galo neįstengsime suvokti, kaip žydai interpretuodavo kai kurias pagonių išmones. Prisiminkime Jėzaus papasakotą istoriją apie sūnų palaidūną, iškeliavusį į tolimą šalį, kur viešpatavo badas. Ten jis neteko visų turtų ir ganė kiaules. Tikriausiai nedaug kam atėjo į galvą klausimas, kodėl tas sūnus neganė karvių arba žąsų? Jėzus sakė, kad jis ganė kiaules. Manau, jog kai kurie esame kažką girdėję, ką žydams reiškia kiaulės. Tačiau to niekuomet iki galo suvokti neįstengsime, nes mėgstame lašinius ir kitus gardėsius iš kiaulienos. Mums kiaulės – pats geriausias tvarinys pasaulyje.
Tikriausiai ne vienas, ypač truputį vyresnės kartos atstovas, nesunkiai prisimena, kaip vaikystėje lankydavosi pas senelius ar giminaičius kaime. Seneliai tvarte laikydavo tokius dailius rožinius paršelius. Paršeliams patikdavo, kai juos kas nors pakasydavo, o jie iš pasitenkinimo kriuksėdavo… Beje, šių laikų Europoje kiaulėms taip pat išskirtinis dėmesys – kai kur kiaulių ūkiuose privaloma, kad riestasnukėms grotų raminanti muzika, o garduose būtų padėta žaislų.

Tęsinį skaitykite 2019 05 25 „Utenyje“