Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Ir štai toks psichikos ligonis įsiveržė į šią bendruomenę – atėjo į mokyklą ir nušovė penkias mergaites. Mergaitės niekam nieko blogo nepadarė. Žmogus paprasčiausiai atėjo, jas nušovė, o po to nusišovė pats.
Šalyje kilo diskusijų audra.
Amišiai tyliai palaidojo savo vaikus, paverkė, o po to atėjo pas žmogžudžio žmoną ir jai tarė: „Ne tik mes patiriame skausmą, bet ir tu. Tu likai našlė, o tavo trys vaikai liko našlaičiai. Mes nutarėme padėti tau ir tavo šeimai tol, kol vaikai išaugs ir taps pilnamečiai. Mes jus visokeriopai palaikysime.“
Mirtis amišų tėvų širdis drasko taip pat skaudžiai kaip ir bet kurių kitų žmonių. Vis dėlto per didžiulį nuolankumą Dievo Apvaizdai jie pajėgia pakelti milžinišką sielvartą. Toks religingumas juos skatina gyventi toliau, nesustingstant ir nenugrimztant į analizavimą; visą analizavimą jie paveda į Dievo rankas…
Ši naujiena sukrėtė visą Ameriką. Tuo metu amerikiečiai reikalavo keršto. Visi buvo labai įpykę. Tačiau patys nukentėjusieji viską atleido ir nusprendė padėti jų mergaičių žudikų vaikams.
Amišų gyvenime dažnai vartojamas posakis „atleisk ir pamiršk“. Aišku, kaip ir kiti žmonės, jie niekuomet nepamirš savo nužudytų mergaičių. Tačiau žodžius „atleisk ir pamiršk“ jie kartoja nuolat. Šie žodžiai jiems padeda atsitiesti ir gyventi toliau. Būtent taip jie žiūri ir į tuos savo bendruomenės narius, kurie sulaužo bažnytines ir bendruomenės taisykles. Jei šie išpažįsta savo paklydimus, bendruomenė jiems atleidžia. Su Dievu amišai nesiginčija… Taigi, jie atleido žudikui…
Ar įsivaizduojame, kas nutiko? Tikinčių ir netikinčių žmonių akyse amišų autoritetas pakilo į neregėtas aukštumas. Visi pradėjo jiems simpatizuoti. Žmonės galvojo: „Aš niekuomet neįstengčiau taip pasielgti! Jų toks aukštas dvasinis lygis!“
Visuomeninės ir valstybinės organizacijos atidarė specialias sąskaitas, skirtas toms amišų šeimoms, kurios neteko savo mergaičių. Netrukus sąskaitas pripildė didžiulės įplaukos. Tačiau amišai atsakė, kad jiems užtenka to, ką jie turi, o visus pinigus peravė jų mergaites nužudžiusio vyro šeimai.
Visa Amerika dar labiau nustebo. Žmonės tik skėsčiojo rankomis, nesuprasdami, kaip viską paaiškinti.
Amišų ausyse garsiai tebeskamba tikėjimo kankinių balsai, skelbią atleidimą tiems, kurie juos kankino ir degino laužuose. Atleidimas yra giliai įaustas į amišų tikėjimo audeklą. Štai kodėl jų atleidimo žodžiai žudiko namus pasiekė anksčiau, negu ant mokyklos sienų nudžiūvo kraujas. Amišai tiesiog taip gyvena. Įvykius stebintį pasaulį šitokia drąsa atleisti sukrėtė nė kiek ne mažiau nei pačios žudynės…
Pasakoju šią istoriją, nes noriu pasakyti, jog tikintys žmonės paties Dievo yra kviečiami stebinti visą pasaulį. Turime šokiruoti pasaulį, jame sukeldami teigiamų emocijų audrą. Privalome žmonių širdyse pažadinti nebylų džiaugsmo šauksmą, kad tos širdys būtų perpildoms džiaugsmo ir sukrečiamos viltingos laimės, kai prabylame apie krikščionis. Argi ne taip? Kaip visa tai turėtume pasiekti? Darydami gerus darbus. Tuomet labai greitai patirsime, kad žmonės mus myli,,,
Pastorius iš Baltarusijos dalijasi prisiminimais, kaip prieš kurį laiką vienos Minske besikuriančios Stačiatikių Bažnyčiai priklausančios parapijos klebonas surinko parašus, kad tame miesto rajone nebūtų leidžiama statyti protestantų bažnyčios. Kai pastorių išsikvietė į Vykdomąjį komitetą Minske, jam parodė tuos lapus su parašais. Ten buvo nurodyti pasirašiusiųjų adresai, o tarp jų ir gatvė, esanti kitame miesto gale. Tuomet pastorius paklausė: „Įdomu, kuo mes trukdome kitame miesto gale? Jie juk gyvena labai toli nuo mūsų!“
Pastorius prisipažįsta, kad buvo supykęs. Atėjęs į savo bendruomenę, paklausė: „Žmonės, ką darysime?“ Vienas tikintysis pasiūlė: „Surinkime tikslines aukas tos stačiatikių cerkvės, kurios klebonas mums yra priešiškas, statybai.“ Taip ir padarė. Bendruomenės buhalterija labai nustebo, nes aukų buvo surinkta daugiau nei per visą bendruomenės gyvavimo laikotarpį. Pinigai buvo pervesti į cerkvės statybos sąskaitą ir nuo tos akimirkos daugiau Baltarusijoje niekas niekuomet nerinko parašų prieš šią protestantų bendruomenę.
Netrukus anas stačiatikių kunigas pasikvietė pastorių pas save į svečius. Jie susitiko, pasisveikino, susipažino. Stačiatikių kunigas prisipažino, kad skaito pastoriaus internetinį puslapį ir jam patinka pastoriaus pamokslai. Daugiau ši bendruomenė niekuomet neišgirdo, kad kas nors jai būtų priešiškas. Gėris turi didžiulę jėgą…

Tęsinys 2019 05 22