Šventadienio paraštėse

V. Apie kovą su pagrindinėmis aistromis

Kova su apsirijimu

 1. Jeigu kūnas tau nepaklūsta, jį reikia tramdyti visur ir visuomet.
 2. Jeigu dvasios tėvas tau, jaunam, leis gerti vyną per pokylius, tai iš pradžių pasižiūrėk, koks jis pats. Jeigu jis dievobaimingas, tuomet gali sau truputį leisti išgerti, o jeigu pats nėra labai susilaikantis, tai geriau tau į jo leidimą nekreipti dėmesio ir susilaikyti nuo gėrimo, ypač kol dar kovoji su kūno geismais.
 3. Pilvui sutramdyti naudinga protingai neskubėti valgyti: iš pradžių atsisakyme maisto, kuris tukina, po to – kuris kaitina, o po to – skanaus. Savo pilvui duokime maistą, lengvai virškinamą, ir žiūrėkime, kad jo nebūtų per daug, kad saikingu pasisotinimu nugintume alkį, o lengvai virškinamu maistu atsikratytume kaitinimo, kuris sielai yra lyg botagas.
 4. Nevergaujantiesiems apsirijimo aistroms ypatingo susilaikymo reikia tik apnikus kūniškiems geismams, o šioms aistroms vergaujantiesiems nuo maisto reikia susilaikyti iki pat mirties. Tegul su jomis tokie žmonės kovoja iki pat savo gyvenimo pabaigos.
 5. Tramdykime pilvą mąstydami apie būsimąją ugnį, nes kai kurie pasidavė pilvo įgeidžiams, nuo ko jiems įsiliepsnojo geismų aistros. Gerai įsigilink ir suprasi, kad persivalgymas yra vienintelė skendimo geismų jūroje priežastis.
 6. Pasninkaujančiojo protas meldžiasi tyrai, o nesusilaikančiojo protas apimtas netyrų svajojimų. Pilvo sotumas džiovina ašarų šaltinį, o susilaikymu išdžiovintas pilvas pagimdo ašarų jūras.
 7. Kas tarnauja savo pilvui ir kartu nori nugalėti pasileidimo dvasią, tas panašus į žmogų, gaisrą gesinantį aliejumi.
 8. Jeigu pilvas yra suvaržomas – širdis nusižemina, o jeigu jis yra nuraminamas maistu, tai širdis užvaldoma išdidžių minčių.
 9. Suveržk pilvą susilaikymu ir kartu taip suvaldysi savo liežuvį, nes jis jėgas ima iš daugybės valgių.
 10. Pripildantysis pilvą maistu išplečia vidurius, o tas, kuris savo pilvą vargina susilaikymu, po truputį juos mažina. Sumažinti viduriai nebereikalauja tiek daug maisto.
 11. Žinok, kad velnias dažnai yra apsėdęs pilvą ir žmogui neduoda pasisotinti, nors jis ir surytų visą Egipto maistą ir išgertų visą Nilą.
 12. Jeigu tu pasižadėjai Kristui eiti siauru ir ankštu keliu, tai apribok savo pilvą. „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs apsirijimo vartai ir platus kelias į paleistuvystės pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras susilaikymo kelias į tyrą gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda“ (plg. Mt 7, 13, 14).
 13. Sėdėdamas už stalo, nukrauto valgiais, mintyse įsivaizduok mirtį ir teismą. Jeigu pasitelkdamas netgi tokius vaizdinius vos pajėgsi suvaldyti apsirijimo aistrą, tai mėgaudamasis gėrimu įsivaizduok perrūgusį vyną ir tulžį, duotus tavo Viešpačiui, tad tokiu būdu arba susilaikysi, arba bent jau neleisi sau išpuikti mintyse.
 14. Persivalgymas vienuoliams, gyvenantiems bendrijose, yra visų prasižengimų ir nuopuolių priežastis. Jeigu tu šį poną, t. y. persivalgymą, nugalėsi, tai tau bet kuri vieta tiks kovoje su aistromis, o jeigu šis ponas tau vadovaus, tuomet tu visad vargsi iki grabo lentos.