Šventadienio paraštėse

Pranciškus: visi kartu pasakykime – karaliauti reiškia tarnauti!

Sekmadienio vidudienį popiežius priminė keletą įvykių: Pasaulinę žvejybos dieną, Pasaulinę dieną žuvusiems eismo įvykiuose atminti, diskusijas apie prekybos ginklais kontrolę Jungtinėse Tautose, kun. Jano Machos beatifikaciją Katovicuose ir, visų pirma, Pasaulinę jaunimo dieną.
„Brangūs broliai ir seserys, šiandien pirmą kartą per Kristaus Karaliaus iškilmę visose dalinėse vyskupijų bažnyčiose švenčiama ir Pasaulinė jaunimo diena. Todėl šalia manęs stovi du Romos jaunuoliai, kurie atstovauja visam Romos jaunimui. Iš širdies sveikinu mūsų vyskupijos vaikinus ir merginas, linkiu, kad jaunuoliai visame pasaulyje jaustųsi gyva Bažnyčios dalimi ir esantys pirmose jos misijos eilėse. Ir nepamirškite – karaliauti reiškia tarnauti! Visi kartu pasakykime – karaliauti reiškia tarnauti! Taip moko mūsų Karalius. Dabar pakviesiu jaunuolius visus pasveikinti“, – sakė Pranciškus.
„Visiems geros Pasaulinės jaunimo dienos!“, „Liudykime, kad tikėti į Jėzų yra labai gražu!“ – sakė viena mergina ir vienas vaikinas iš Romos, audiencijos metu stovėję greta Šventojo Tėvo.
Pranciškus taip pat pasveikino visus žvejus ir priminė, kad daugelio jų gyvenimo sąlygos sunkios, pasitaiko ir priverstinio darbo. Jis palinkėjo geros sielovadinės tarnystės jūreivių kapelionams ir Stella Maris savanoriams. Popiežius pakvietė melstis už žuvusius avarijose ir pasirūpinti eismo įvykių prevencija, diskusijų Jungtinėse Tautose kontekste ragino stiprinti prekybos ginklais kontrolę.
Popiežiaus pakvietė Šv. Petro aikštėje buvusius maldininkus paploti naujam lenkų palaimintajam – šeštadienį Katovicų katedroje beatifikuotam kun. Janui Machai, romiam kankiniui, nacistų nužudytam iš neapykantos tikėjimui 1942 m. (RK / Vatican News)