Šventadienio paraštėse

Popiežius Verbų sekmadienį: su Jėzumi įžengiame į Jeruzalę

25 tūkst. žmonių dalyvavo popiežius Pranciškus sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje vadovautose Didžiąją savaitę pradedančiose Verbų sekmadienio Mišiose.

Per Verbų sekmadienio procesiją ir prie Eucharistijos aukos altoriaus popiežių pavadavo Rytų Bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Claudio Gugerotti, tačiau pats Pranciškus pradėjo apeigas liturginiu pasisveikinimu, palaimino verbas, o pabaigoje suteikė palaiminimą. Homilija iš viso nebuvo sakoma.

„Brangūs broliai ir seserys, Jėzus įžengė į Jeruzalę kaip nuolankus ir taikus Karalius: atverkime Jam savo širdis! – kreipėsi popiežius Mišių pabaigoje, prieš kartu su jų dalyviais kalbėtą „Viešpaties Angelo“ maldą. – Tik Kristus gali mus išvaduoti iš priešiškumo, neapykantos ir smurto, nes jis yra gailestingumas ir nuodėmių atleidimas.“

Popiežius vėl pakartojo prašymą melstis už visus žmones, kenčiančius dėl karo. „Ypač galvoju apie kankinamą Ukrainą. Daug žmonių liko be elektros dėl intensyvių išpuolių prieš infrastruktūrą, kurie ne tik sukelia mirtį ir kančias, bet ir kelia dar didesnės humanitarinės katastrofos pavojų. Prašau, nepamirškime nukankintos Ukrainos; pagalvokime ir apie Gazos ruožą, kuris labai kenčia, ir apie daugelį kitų karo apimtų vietų.“ (jm / Vatican News)