Mūsų gyvenimo spalvos

Ten, kur nėra Dievo Dvasios

Vytautas Kazela

Su derama pagarba į paskutinę kelionę palydėjome paskutinį Lietuvos partizaną. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų visuomenė susiskaldžiusi. Bjauru, kad iš facebook apkasų iššokę komentatoriai eilinį kartą nesugebėjo susilaikyti. Negalėdami įkąsti, bent jau aplojo. Kovoti su okupantais net ir smetoninėje Lietuvoje niekas nemokė. Svarbu – pagrindinis tikslas. O jo tikslas buvo laisva Lietuva. Atleiskime žuvusiesiems jų tikras ar tik tariamas klaidas. Mes negalime būti teisėjai. Ir pagalvokime, kaip mes patys būtume elgęsi jų vietoje – aplink iki dantų ginkluotas priešas, o tu vienas. Tu neturi net saugių namų. Neturi nei kur permiegoti, nusiprausti, pavalgyti… Ir visada esi taikiklyje.

Svarbu – pagrindinis tikslas. O jo tikslas buvo laisva Lietuva.