Mūsų gyvenimo spalvos

KODĖL NETIKIU REFERENDUMO SĖKME

Prisiekė naujoji savivaldybės Taryba. Geriau būtų sakyti, kad prisiekė 25 žmonės, kuriais labiausiai pasitikėjo rajono bendruomenė, arba tie, kurie sugebėjo įtikinti žmones, kad jie yra geriausi. Rinkėjas visada yra teisus. O tai, kad tiek Utenos, tiek Zarasų, tiek Ignalinos rajone valdančioji dauguma turi tik vienu balsu daugiau nei opozicija, yra gal ir visai neblogai. Atsiranda dialogo galimybė. Sprendimai nebus priimami buldozeriniu principu. Opozicijoje esantys politikai taip pat negalės balsuoti prieš nesiūlydami geresnės alternatyvos. Kritika dėl kritikos jau negalima. Žmonės labai greitai įsidėmės tuos politikus, kurie destabilizuoja padėtį Taryboje. Rajono mero pasiūlytas ir Tarybos valdančiosios daugumos balsais patvirtintas mero pavaduotojas Vitalijus Šeršniovas.
Tokia jau yra politika. Neabejoju, kad, susiklosčius palankioms aplinkybėms, mero pavaduotoju būtų sutikęs tapti bet kuris Tarybos naujokas. Ir dar. Kai moralizuoja jauni dar valdžioje nebuvę politikai, aš juos suprantu, bet kai tai daro seni vilkai, man darosi nesmagu. Nes atsimenu, kaip jie elgėsi patys būdami valdžioje. Ir kiti prisimena.

Tęsinį skaitykite 2019 04 17 „Utenyje“

Vytautas Kazela