Aktualijos

RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 3-IOJO POSĖDŽIO, ŠAUKIAMO 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. 9.00 VAL. SAVIVALDYBĖS SALĖJE, SIŪLOMA D A R B O T V A R K Ė:

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus darbo užmokesčio nustatymo.
4. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.
5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo.
6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo.
7. Dėl Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Utenos rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Utenos regiono plėtros tarybą.
10. Dėl įgaliojimo tvirtinti biudžetinių įstaigų vadovų pareigybės aprašymus.
11. Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2020 metams.
12. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2019 metams nustatymo.
13. Dėl 2020 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
14. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai.
15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo TS-175 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
16. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
17. Dėl leidimo įsigyti važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su nuolaida.
18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-159 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Utenio a. 7, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos statistikos departamentui“ pakeitimo.
19. Dėl ilgalaikio materialiojo turto (konteinerinės katilinės) perdavimo patikėjimo teise Utenos Krašuonos progimnazijai.
20. Dėl nekilnojamojo turto (patalpos – garaže, Vaižganto g. 11, Utenoje) perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos transporto saugos administracijai.
21. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
22. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Smėlio g. 15-206, Utenos mieste, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
23. Dėl rinkos pataisos koeficiento taikymo laiko pratęsimo būsto, esančio Parko g. 6-2, Jasonių kaime, Leliūnų seniūnijoje, Utenos rajono savivaldybėje, nuomos mokesčiui apskaičiuoti.
24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-192 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
26. Dėl Utenos meno mokyklos nuostatų patvirtinimo.
27. Dėl įgaliojimo organizuoti konkursus Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareigoms eiti.
28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
29. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų tvirtinimo.
30. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos mieste).
31. Dėl informacijos apie Vyžuonaičio parko teritorijos detaliojo plano koncepciją.

Vitalijus Šeršniovas
Savivaldybės mero pavaduotojas