Mūsų gyvenimo spalvos

Kaip gauti Rusijos pilietybę

Jau net ukrainiečiai pagaliau ima aiškinti, kodėl niekaip neprasideda taip ilgai lauktas ir dar ilgiau žadėtas Ukrainos kontrpuolimas. Ir tai labai panašu į tiesą. Vakarų parama ateina į Ukrainą lėčiau, negu buvo tikėtasi. Ukrainos kariuomenei reikia daugiau tankų ir šarvuočių, kad galėtų išlaisvinti užgrobtas teritorijas. Rusai turėjo laiko pasiruošti gynybai ir sukaupti pakankamai amunicijos. Tai, kad Ukrainoje rusai neteko 200 tūkstančių savo kareivių, šiai šaliai ir jos vadovybei nieko nereiškia. Pranešama, kad Ukrainoje yra maždaug 400 tūkstančių Rusijos karių. Ir, kaip žinome, ginantis nuostoliai visada patiriami mažesni nei puolant. Ukrainos kontrpuolimo sėkmė galima tik vienu atveju – jei bus puolama sąlyginai netikėtai ir didele jėga. Sakau „sąlyginai“, nes Ukraina jau iš dalies prarado netikėtumo faktorių. Panašiai elgėsi ir Rusija, pradėdama karą. Visi matė, kad Rusija telkia savo kariuomenę Ukrainos pasienyje, ir vis tiek puolimas buvo netikėtas.
Gali būti ir taip, kad visiems nusibos laukti kontrpuolimo ir netgi bus pradėta iš jo šaipytis. Štai tada ir galima smogti geležiniu kumščiu. Tai, kad Ukrainai trūksta puolamosios ginkluotės, patvirtina ir visai neseni, šiek tiek netikėti prezidento V. Zelenskio vizitai Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Kalbama, kad tik keli žmonės pasaulyje žino tikrąją Ukrainos atsakomojo puolimo pradžią. O gal jos dar niekas nežino, gal puolimas prasidės tada, kai susidarys būtinos sąlygos. Tada, kai bus gauta visa reikiama ginkluotė, apmokyti visi Ukrainos kariai, kad galėtų valdyti šiuolaikinę vakarietišką ginkluotę. Labai galimas dalykas, kad, siekdama atitolinti ir susilpninti ukrainiečių kontrpuolimą, Rusija pati surengs dar vieną puolimą. Tai kas, kad analitikai tvirtina, jog Rusija nebeturi potencialo rimtam puolimui ir yra pasiruošusi tik gynybai. Jei Putinui šaus į galvą kokia nors, tegu ir visai beprotiška, idėja, jis privers ją vykdyti. Na tai kas, kad iš jos liks tik krūvos lavonų.
Kalbama, kad tik keli žmonės pasaulyje žino tikrąją Ukrainos atsakomojo puolimo
pradžią. O gal jos dar niekas nežino, gal puolimas prasidės tada, kai susidarys būtinos sąlygos. Tada, kai bus gauta visa reikiama ginkluotė, apmokyti visi Ukrainos kariai, kad
galėtų valdyti šiuolaikinę vakarietišką ginkluotę. Labai galimas dalykas, kad, siekdama
atitolinti ir susilpninti ukrainiečių kontrpuolimą, Rusija pati surengs dar vieną puolimą.
Tai kas, kad analitikai tvirtina, jog Rusija nebeturi potencialo rimtam puolimui ir yra
pasiruošusi tik gynybai. Jei Putinui šaus į galvą kokia nors, tegu ir visai beprotiška, idėja,
jis privers ją vykdyti. Na tai kas, kad iš jos liks tik krūvos lavonų.

Tęsinį skaitykite 2023 05 24 „Utenyje“