Šventadienio paraštėse

„TIKĖJIMO DARBAI“

Valerijus Rudzinskas Apaštalas Petras sakė: „Mat tokia yra Dievo valia, kad gerais darbais nutildytumėte neprotingų žmonių nesąmones.“Štai dar vienas įdomus pavyzdys. Šįkart biblinis.Pasvarstykime, dėl ko pagonis Kornelijus gavo žydų gyventojų palaikymą? Kaip suprantame, gauti žydų pritarimą – labai daug ką reiškė. Kaip taip gali būti?Mes esame kilę iš pagonių. Kadangi esame ne žydai, niekuomet iki […]