Šventadienio paraštėse

Spalis – misijų mėnuo

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų mėnesiu. Jo iniciatyvos skirtos priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti visuotinėje Bažnyčios misijoje: malda ir geri darbai už misijas ir misionierius visame pasaulyje.

Bažnyčia yra misionieriška iš prigimties
Šv. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs: „Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katalikiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė.“
Daug lietuvių tik praeitais 2019-aisiais metais įsijungė į Misijų mėnesio šventimą, kai buvo paskelbtas Ypatingasis misijų mėnuo. Bet Bažnyčios dėmesys, malda, veikla už misijas ir misijų naudai nėra vienkartiniai! Tad ir Lietuva kasmet yra kviečiama švęsti Misijų mėnesį.
Popiežius Pranciškus ir šiemet parašė žinią Pasaulinės misijų dienos proga. Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ja pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną širdis atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvienas turime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius Pranciškus mus kviečia ne tiek leisti kitiems evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitikinę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir kiekviena bendruomenė turi misionierišką pašaukimą. Todėl kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misionieriška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vienydamasi su visais tikinčiaisiais. Šį siuntimą galime įgyvendinti ir Lietuvoje, savo gyvenamoje vietoje.
Priemonės
2020 m. spalio mėnesiui Nacionalinė misijų tarnyba išleido vizualinę medžiagą, plakatą ir specialią knygelę lietuvių ir lenkų kalbomis (visą medžiagą galima parsisiųsti iš atnaujintos internetinės svetainės). Ši knygutė yra priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąstymams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai Bažnyčia mus ragina melstis ir aukoti už misijas. Suvokime, kad ne tik esame siunčiami į pasaulį nešti Jėzaus Gerąją Naujieną, bet ir turime judėti ta linkme. Taip pat yra medžiaga, skirta tikybos mokytojų ir katechetų darbui su vaikais bei jaunimu.
Misijų mėnesio ir dienos medžiaga parsisiųsti (lietuvių ir lenkų kalbomis): https://misijos.katalikai.lt/medziaga/leidiniai
2019-aisiais metais Lietuvoje buvo įsteigta Nacionalinė misijų tarnyba, kurios vadovu paskirtas kun. Alessandro Barelli SDB. Ši tarnyba, bendradarbiaudama su Lietuvos vyskupijomis, pristato Bažnyčiai ir visuomenei iniciatyvas, kurių paskirtis – sužadinti tikinčiųjų jautrumą misijų tikrovei. Be konkrečių siūlymų, misijinės veiklos skatinimo tikslas taip pat yra atkreipti dėmesį į tai, kas jau esame ir ką jau veikiame krikščioniškos bendruomenės viduje bei už jos ribų: skelbti čia ir dabar savo tikėjimą Jėzumi Kristumi.
Kviečiame apsilankyti Nacionalinės misijų tarnybos internetinėje svetainėje. Bet dar daugiau raginame įsitraukti į spalio mėnesio šventimą, malda ir gerais darbais plečiant Kristaus vynuogyną pasaulyje.
Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos informacija