Aktualijos

Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje – pavojingų atliekų tvarkymas Dičiūnuose

Įgyvendindama Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos nutarimą, Utenos rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, prašydama skirti lėšų pavojingų atliekų BUAB „Ūrus ir Ko“ veiklos teritorijoje (Dičiūnų k., Utenos r.) sutvarkymo darbams finansuoti. Taip pat buvo kreiptasi į UAB „Toksika“, kad įvertintų Dičiūnų kaime esančių atliekų pavojingumą, preliminarią sudėtį, kiekius bei paskaičiuotų preliminarų šioms atliekoms sutvarkyti reikalingų lėšų poreikį.
Sausio 27–31 dienomis UAB „Toksika“ vykdė BUAB „Ūrus ir Ko“ sandėliuose sukauptų pavojingų atliekų vertinimo darbus – dalyvavo Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato policijos ekipažas, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) pareigūnai, Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus bei Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistai. Gavus vertinimo rezultatus, sandėliuose sukauptų atliekų tvarkymo klausimas vėl bus svarstomas savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje.
Sausio 29 d. Dičiūnų kaime sukauptų atliekų klausimas svarstytas Vidaus reikalų ministerijoje surengtame Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir esamą situaciją pristatė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis, Aplinkos apsaugos departamento, UAB „Toksika“ atstovai. Posėdžio metu Finansų ministerija buvo įpareigota įvertinti galimus finansavimo šaltinius.
BUAB „Ūrus ir Ko“ lauko teritorijoje esančių atliekų tvarkymo darbus vykdo Aplinkos apsaugos departamentas, kuris yra atsakingas už pavojingų atliekų tvarkymo darbų organizavimą bei vykdymą. Departamento duomenimis, 2017 metais iš teritorijos išvežta 321,36 t, o 2019 metų pabaigoje – 523,79 t pavojingų atliekų. Aplinkos ministerijai skyrus finansavimą, 2020 metų sausio 22 d. buvo pratęsti atliekų išvežimo iš lauko teritorijos darbai. Iki sausio 28 d. išvežta 324,45 t pavojingų atliekų. Atliekos vežamos ir toliau.
Kad pašaliniai asmenys nepatektų į BUAB „Ūrus ir Ko“ teritoriją, Aplinkos apsaugos departamentas objekte įrengė apsaugos sistemą. Sausio 10 d. savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje nutarus sustiprinti BUAB „Ūrus ir Ko“ teritorijos ir jos prieigų apsaugą, papildomų apsaugos priemonių ėmėsi Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas: įrengta papildoma teritorijos vaizdo stebėjimo kamera, teritorijoje patruliuoja policijos ekipažai.
Utenos rajono savivaldybės administracijos inf.