Aktualijos

Vienas projektas, vienas šūvis ir trys zuikiai: aplinkosauginių problemų sprendimas, investicijų pritraukimas ir gyvenimo kokybė

UAB „Utenos vandenys“ teritorija šiomis dienomis primena milžinišką statybų aikštelę: įmonė įgyvendina išskirtinį projektą, leisiantį visame Utenos regione sukurti reikiamus ir saugius nuotekų dumblo apdorojimo pajėgumus, užtikrinančius tinkamą dumblo tvarkymą, bei pagerinti aplinkos kokybę gyventojams. Tai – projektas „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.
Siekiant sukurti reikiamus nuotekų dumblo apdorojimo technologinius pajėgumus Utenos regione yra numatyta pastatyti naujus Utenos dumblo apdorojimo įrenginius: naujus tankinimo, pūdymo, sausinimo, džiovinimo-deginimo įrenginius bei kitą periferinę įrangą, reikalingą galutiniam nuotekų dumblo sutvarkymui. Šiuose įrenginiuose bus apdorojamas Utenos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantis dumblas bei atvežtas dumblas iš kitų (Molėtų ir Anykščių rajonų) nuotekų valymo įrenginių. Įrengus kompleksinius dumblo džiovinimo-deginimo įrenginius, dumblas bus sudeginamas iki galutinio produkto – pelenų, o deginimo metu išsiskyrusi šiluminė energija bus panaudojama dumblo džiovinimo procesui užtikrinti.
Projekto tikslui įgyvendinti šiuo metu vykdoma 2019 m. liepos 24 d. pradėta rangos darbų sutartis, pasirašyta su jungtinės veiklos partneriais vokiečių įmone „WTE Wassertechnik GmbH“ ir UAB „Dzūkijos statyba“. Rangos darbų sutarties vertė – 14,7 mln. eurų. Projektas finansuojamas ES lėšomis – 85 proc. projekto vertės, ir UAB „Utenos vandenys“ lėšomis – 15 proc. Sutarties galiojimo terminas kartu su defektų šalinimo laikotarpiu – kitų metų liepos mėnuo.
Šiuo metu atlikta apie 75 proc. rangos sutartyje numatytų darbų už 11 mln. eurų. Baigiami pastatų, inžinerinių statinių ir tinklų statybos, įrangos montavimo ir automatizavimo darbai. Sumontuoti dumblo tankinimo, pūdymo grandžių įrenginiai: pirminio ir perteklinio dumblo tankinimo įrenginiai, kombinuotos šilumos ir elektros energijos jėgainės, dujų katilas, biodujų talpykla, žvakė, biodujų valymo įrenginiai, pūdytuvai. Pradėta šių įrenginių bandomoji eksploatacija, vykdomi paleidimo-derinimo darbai bei montuojami dumblo sausinimo, džiovinimo ir deginimo įrenginiai.
Siekdami susipažinti su UAB „Utenos vandenys“ įgyvendinamu projektu bei teritorijoje vykstančių statybų eiga įmonėje lankėsi Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas ir mero patarėjas Henrikas Zabiela. Lydimi įmonės direktoriaus Gintaro Diržausko ir gamybos direktorės Giedrės Vabolienės savivaldybės vadovai apžiūrėjo visą teritoriją, susipažino su vykstančiais statybos darbais, statomais moderniais įrenginiais, domėjosi įdiegiamomis naujausiomis technologijomis.
Utenos rajono savivaldybės meras prisiminė, kad projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo teko laukti net 10 metų. „Todėl dabar trigubai džiugiau, matant baigiamus statyti dumblo apdorojimo įrenginius. Neabejoju, kad jie padės išspręsti daugelį aplinkosauginių problemų. Juoba kad įmonė viena pirmųjų šalyje dumblą ne tik džiovins, bet ir degins“, – sakė A. Katinas.
Utenos rajono savivaldybės administracija