Aktualijos

Ką daryti dėl vilkų ar paukščių daromos žalos?

Radus plėšriųjų gyvūnų sužeistas ar papjautas avis ar kitus ūkinius gyvūnus, nedelsiant reikia seniūnijoje pateikti prašymą savivaldybės komisijai dėl vilkų padarytos žalos įvertinimo ir apskaičiavimo bei prašymą Aplinkos ministerijai atlyginti vilkų padarytą žalą. Kartu su prašymu pateikiama veterinarijos gydytojo pažyma apie įvykį.
Nors šiuo metu laukinių paukščių (gervių, žąsų, gulbių ir kt.) padaroma žala žemės ūkio pasėliams nėra nei vertinama, nei skaičiuojama ir nei medžiotojų, nei valstybės nėra atlyginama, tačiau Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje bus kaupiama informacija apie laukinių paukščių padarytą žalą žemės ūkio pasėliams.
Tik objektyviai įvertinus žalos atlyginimo mechanizmo poreikį ir mastą būtų galima inicijuoti tokios žalos kompensavimo atsiradimą nuo laukinių paukščių nukentėjusių pasėlių, žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams.
Daugiau informacijos jums suteiks Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistai (teirautis tel.: (8 389) 64 012 ir (8 389) 43 538).