Aktualijos

Utenos užtvankos remontas – pirmas nepriklausomoje Lietuvoje

Įsivaizduokite tokią situaciją: pabundate ryte ir pajuntate, kad kažkas miegamajame ne taip. Apsidairote ir oi! – ogi jūs kartu su lova plaukiojate vandeny! Netekęs amo lipate iš lovos, brendate į vandenį ir skubate į tualetą. O ten – irgi visur vanduo…. Tai epizodas ne iš siaubo filmo ar komedijos. Tai net ne realybė, tik bandymas įsivaizduoti, kas galėtų atsitikti, jei Utenos užtvankos pylimas imtų staiga kiurti ir sugriūtų. Milžiniška vandens banga užlietų pusę Utenos ir vandenyje, kaip mūsų herojus, atsibustų šimtai uteniškių. Niekas nenorėtų, kad taip atsitiktų. Bet taip greičiausiai ir neatsitiks: parengtas Utenos užtvankos hidrotechnikos statinių rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektas žengia pirmuosius žingsnius. Apie jį ir būtinybę rekonstruoti užtvankos statinius, uteniškių saugumą kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vedėja Raimonda Jankauskiene.

Gerbiama vedėja, kodėl gi reikia remontuoti užtvanką?
Truputis įžangos. Pagal Vietos savivaldos įstatymą, valstybei priklausančių melioracijos įrenginių priežiūra yra patikėta savivaldybėms. Kasmet tam skiriamos valstybės biudžeto lėšos. Deja, lėšos skiriamos tik melioracijos statinių remontui ir priežiūrai. Rekonstrukcijai ir (ar) kapitaliniam remontui lėšų jau eilę metų neskiriama. Tad savivaldybė priversta valstybei priklausančius statinius tvarkyti savo biudžeto sąskaita arba ieškoti kitų finansavimo šaltinių.
Kaip žinote, Utenos tvenkinys įrengtas 1970 m., patvenkus Rašės (Raudesos) upeliuką, siekiant aprūpinti vandeniu pramonės įmones, sudarant sąlygas miesto gyventojų poilsiui. Hidromazgo kompleksą sudaro pritekėjimo kanalas, pritekėjimo antgalis, šachtinė vandens pertekliaus pralaida, tarnybinis tiltelis, žemių užtvanka (užtvankos kūnas), gelžbetoninių vamzdžių vamzdynas, vandens raminimo baseinas, risberma, nutekėjimo kanalas. Visi šie įrenginiai yra labai svarbūs, nes jei nors vienas iš jų nefunkcionuoja ar netinkamai funkcionuoja, sutrinka viso įrenginio veikla.
Nuo 1970-ųjų prabėgo daugiau kaip 50 metų. Bet kokiam statiniui tai yra labai solidus amžius. Pasikeitė tvenkinio hidroįtvarų techninė būklė, užtvankos įrenginiai, bėgant metams, seno ir dėvėjosi, jų būklei įtakos turėjo ir meteorologiniai reiškiniai,
Tapo aišku, kad kapitalinio remonto atidėlioti negalima, netvarkant įrenginių užtvankos tiesiog kažkada ims ir sugrius.
Kad taip neatsitiktų, 2015 m. buvo parengtas užtvankos žemutinio bjefo įrenginių renovacijos projektas. Atlikti labai svarbūs darbai žemutiniame bjefe – sutvarkyta užslenkstė, risberma, užtvankos kūne (pylime iš upelio pusės) įrengta įlaidinė sienutė, sutvarkyti šlaitai, įrengti laiptai, dekoratyvinis krioklys. Tapo šiek tiek ramiau dėl užtvankos būklės.
Po dvejų metų buvo padaryta atliktų darbų bei užtvankos būklės ekspertizė. Jos metu ekspertai nustatė, kad visgi užtvankos būklė yra nepatenkinama. Nes, kaip minėjau, sutvarkyta buvo tik dalis sudedamųjų dalių, o tai bendros statinio būklės nepagerino.
Todėl, siekiant, kad statinys būtų saugus, nekeltų pavojaus gyventojams ir jų turtui ir kad Utenos užtvanka apskritai išliktų, pagal ekspertų rekomendacijas buvo parengtas užtvankos aukštutinio bjefo įrenginių kapitalinio remonto projektas, atlikti geologiniai tyrinėjimai, gauta atrankos išvada dėl Utenos tvenkinio hidrotechnikos statinių kapitalinio remonto ir rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo.
Įdomu būtų sužinoti 2017 m. ekspertizės išvadas…
Ekspertai nustatė, kad klaidų, įrengiant užtvanką, padaryta jau prieš 50 metų. Užtvanka įrengta ne visai tinkamoje vietoje, gruntas toje vietoje ne visai tinkamas.
Pats pavojingiausias procesas, vykstantis užtvankoje, kurį nustatė ekspertai, – tai filtracija per užtvankos kūną (pylimą). Jos nepristabdė ir 2015 m. upelio pusėje įrengta plieninė įlaidinė sienelė. Nežinome, kada ta filtracija gali padidėti. Bet žinome, kad ji gali tapti nevaldoma. Juoba kad užtvankos kūną, kaip minėjau, neigiamai veikia klimato sąlygos, kurias sunku nuspėti. Štai šiųmetis pavasaris buvo labai lietingas, o tai sveikatos užtvankai tikrai nepridėjo.
Taip pat ekspertai nustatė, kad ties vidutiniu vandens lygiu plokščių siūlės ištrupėjusios, dalis plokščių sutrūkusios. Užtvankos papėdėje bėgantis vanduo yra labai geležingas. Iš per aukštai įrengtų drenažo žiočių ištekančiame vandenyje esanti geležis, reaguodama su oru, sudaro rudos spalvos geležies oksido sąnašas, kurios kemša drenažo žiotis. Drenažas yra per mažo skersmens. Šachtos vidinėse sienose matyti korozijos požymių.
Plačiau susipažinti su ekspertų išvadomis galima Utenos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: https://www.utena.lt/index.php/lt/2-uncategorised/2317-utenos-uztvankos-rekonstravimo-projektas.
Kokia yra užtvankos rekonstrukcijos projekto kaina?
Šiuo metu rangos darbai jau nupirkti, jų kaina – 385.990 tūkst. Eur. Dar nėra nupirkta techninė projekto priežiūra, tad prie sumos prisidės ir lėšos už minėtą paslaugą.
Iš viso užtvankos rekonstrukcijos projektas gali kainuoti beveik 400 tūkst. Eur. Iš jų 170 tūkst. Eur – Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšos, skiriamos per Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą. Likusi dalis – Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Rekonstrukcijos projektas buvo parengtas taip pat savivaldybės biudžeto lėšomis.
Dėl lėšų iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (170 tūkst. Eur) Utenos rajono savivaldybė su Nacionaline mokėjimo agentūra projekto įgyvendinimo paramos sutartį pasirašė prieš metus, 2020 m. birželį.
Atsižvelgiant į ES ir Utenos rajono savivaldybės skiriamas lėšas, numatoma įgyvendinti du iš trijų remonto etapų – suremontuoti užtvankos šachtą, keterą, perteklinio vandens pralaidą, tarnybinį tiltelį, sutvirtinti užtvankos aukštutinį šlaitą, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę žemutiniame šlaite, pėsčiųjų takus ir kt.
Vienas daugiausiai emocijų sukėlęs užtvankos remonto darbų – vandens išleidimas. Kodėl reikia vandenį išleisti?
Kadangi bus keičiami šachtos dugniniai skydai, specialiais mišiniais iš abiejų pusių stiprinama šachta ir perteklinio vandens pralaida, būtina šiems darbams įgyvendinti sąlyga – visiškas vandens išleidimas. Pakeisti dugninius skydus, kurie yra susidėvėję ir avarinės būklės, prieš tai neišleidus vandens, tikriausiai nesiimtų joks remonto darbų rangovas.
Pasinaudojus vandens nuleidimo galimybe, planuojama, kad visi darbai būtų atliekami vienu metu, kad greičiau būtų galima tvenkinį užpildyti vandeniu. Rangovas žadėjo šiuos darbus pabaigti iki šių metų pabaigos. Tvenkiniui prisipildyti vandens padės Rašės upelis, kuris tvenkinį ir „pamaitins“. Iki kitų metų balandžio tvenkinys jau turėtų būti pilnas vandens. Tad pakrantėje gyvenantiems teks šiek tiek pakentėti ateities labui.
Šiuo metu iš Aplinkos apsaugos agentūros laukiame leidimo, kad galėtume išleisti vandenį. Teikdami minėtai agentūrai prašymą išleisti vandenį, atsižvelgėme į Utenos medžiotojų ir žvejų draugijos, nuomojančios Klovinių tvenkinį, prašymą, taip pat į Hidrobiologų draugijos prašymą, kad vandens lygio žeminimas būtų pradėtas ne anksčiau kaip rugpjūčio 5 d.
Žuvis iš tvenkinio į kitus vandens telkinius pasiryžusi perkelti Utenos medžiotojų ir žvejų draugija kartu su rangovu. Šis klausimas dar bus derinamas. Medžiotojų ir žvejų draugija suinteresuota, kad žuvys būtų saugiai perkeltos į kitus jų nuomojamus vandens telkinius. Į kokius, Aplinkos apsaugos agentūros išduotame leidime turėtų būti viskas smulkiai detalizuota. Kai iš agentūros gausime leidimą išleisti vandenį, būtinai apie tai informuosime visuomenę.
Projekte yra numatyti ir užtvankos teritorijos infrastruktūros tvarkymo darbai…
Taip. Pats užtvankos pylimas, aikštelė žemutiniame bjefe, kelias per pylimą pagal projektą bus tvarkomi kitais metais, kai tvenkinys vėl prisipildys vandens. Savivaldybė yra parengusi ir pylimo apšvietimo projektą, kuris bus įgyvendinamas lygiagrečiai su minėtais darbais. Yra numatytas ir pačios šachtos apšvietimas. Ateityje, sutvarkius Vestuvių kalnelį, bus apšviestas ir jis. Šiais metais planuojama nugriauti aplinkos nepuošiančio viešojo tualeto pastatą.
Baigdama noriu visų Utenos rajono gyventojų, šalia užtvankos esančių sodybų savininkų, svečių ir visos visuomenės paprašyti supratingumo, tolerancijos, pakantumo. Užtvanka remontuojama siekiant ją padaryti saugią bei patrauklią ir miesto gyventojams, ir svečiams. O sutvarkius aplinką turėsime dar vieną traukos objektą, galbūt vieną lankomiausių vietų Utenos rajone.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija