Aktualijos

Ieškant tinkamiausio Utenos tvenkinio hidrostatinių rekonstrukcijos būdo – dvi alternatyvos

Apie Utenos tvenkinio rekonstrukcijos procesą, šiuo metu vykdomus ir numatomus darbus, užtvankos statinių remonto alternatyvas kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Vidu Žviniu.

Gerbiamas direktoriau, kokie artimiausi darbai numatyti tvenkinio rekonstravimo procese?
Netrukus prasidės darbai užtvankos žemutinėje dalyje (Rašės upelio pusėje). Šie darbai yra numatyti techniniame darbo projekte, jie nedarys jokios įtakos vandens lygiui tvenkinyje.
Kaip žinote, įgyvendinant Utenos tvenkinio ant Rašės (Raudesos) upelio hidrotechnikos statinių kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbus, pagrindinis dėmesys buvo sutelktas Aplinkos apsaugos agentūros sąlygoms, skirtoms tvenkinio nuleidimui, žuvų išgaudymui bei perkėlimui iš vieno valstybinio vandens telkinio į kitą. Patvirtintas projektas numatė galimybę optimaliai atlikti numatytus darbus, iš tvenkinio nuleidus visą vandenį. Tai būtų leidę mažiausiomis sąnaudomis ir geriausiais sprendimais suremontuoti tvenkinio hidrostatinius.
Priminsiu, kad, siekiant kuo labiau apsaugoti tvenkinio žuvų išteklius, visą laiką buvo svarstomos ne žuvų išleidimo į upelio žemupį (normatyviniuose teisės aktuose tai nedraudžiama), bet jų išgaudymo ir perkėlimo į kitus valstybinės reikšmės vandens telkinius galimybės.

Tęsinį skaitykite 2021 09 18 „Utenyje“