Aktualijos

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro specialistų darbą palengvins naujas automobilis

Įgyvendindama projektą ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, Utenos rajono savivaldybės administracija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 2018 m. spalio 30 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį. Minėto projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse ir padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Įgyvendindama projektą ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“, Utenos rajono savivaldybės administracija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ir Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras 2018 m. spalio 30 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį. Minėto projekto tikslas – įveiklinti globos centrus savivaldybėse ir padidinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projektui įgyvendinti buvo skirta 137115 Eur, iš kurių 15000 Eur numatyta automobiliui įsigyti. 2019 m. projekto lėšomis buvo įsigytas naujas automobilis „Dacia Lodgy“, kuris 2020 m. sausio 14 d. pristatytas ir perduotas Utenos rajono savivaldybės administracijai. Bet savivaldybės administracija naujuoju automobiliu nesinaudos. Kovo 6 d. septynvietis, dar dažais kvepiantis automobilis „Dacia Lodgy“ buvo perduotas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrui. Kaip sakė centro direktorė Diana Deveikienė, automobilis centrui labai reikalingas, jis suteiks galimybę funkcijas vykdyti operatyviau, paslaugas teikti kokybiškiau. „Automobiliu specialistai vyks į Utenos rajono šeimas, šeimynas, bendruomeninius vaikų globos namus, lankys globėjus, įtėvius, budinčių globotojų šeimas, – sakė direktorė. – Taip pat automobilis bus naudojamas specialistams nuvykti į kitus rajonus, kuriuose yra globojami Utenos rajono vaikai, į įvairius susitikimus su socialiniais partneriais, vietos bendruomenėmis, globėjams ir vaikams atvykti pas specialistus, vaikams – į susitikimus su biologiniais tėvais. Automobilis pagerins pagalbos prieinamumą Utenos rajono vaikus globojančioms šeimoms, operatyvų problemų identifikavimą, globos kokybę ir plėtrą. Šiuo metu centro specialistai paslaugas teikia 53 globėjų šeimoms ir jose globojamam 61 vaikui, 5 šeimynoms ir 41 jose globojamam vaikui.“ Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro direktorei Dianai Deveikienei automobilio raktelius iškilmingai perdavė Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis. Perdavimo ceremonijoje dalyvavo administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė, Šeimos ir vaiko gerovės centro atstovai. Pirmieji važiavimo naujuoju automobiliu malonumus ir išbandė centro bei Utenos rajono savivaldybės administracijos specialistai. „Dacia Lodgy“ vairas buvo patikėtas centro direktorės pavaduotojui socialiniam darbui Vidmantui Vainauskui. Reikia pasakyti, kad projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ lėšomis 2019 m. Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centre sukurtos dvi globos koordinatorių-socialinių darbuotojų ir viena psichologo pareigybės, jiems įrengtos darbo vietos.

Utenos rajono savivaldybės administracija