Aktualijos

Kviečiame teikti
pasiūlymus dėl Utenos miesto teritorijos
bendrojo plano keitimo

Informuojame, kad šiuo metu yra rengiamas Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimas. Keičiant bendrąjį planą numatoma:
l peržiūrėti esamą miesto teritorijų funkcinį zonavimą (pagal žemės naudojimo būdus) ir numatyti platesnį galimą alternatyvių funkcinių zonų reglamentavimą, kad būtų užtikrintas racionalesnis žemės naudojimas;
l peržiūrėti funkcinių zonų ribas;
l peržiūrėti didžiųjų prekybos centrų išdėstymo schemos sprendinius;
l identifikuoti teritorijas, kuriose turėtų būti išlaikomas architektūrinis miesto savitumas ar gairės, kuriomis galėtų būti  nustatomos šios teritorijos;
l sudaryti sąlygas savitų miesto kraštovaizdžio bruožų (siluetų, panoramų) išsaugojimui, harmoningam miesto želdynų, rekreacinių ir kitų bendro naudojimo erdvių tinklo formavimui, saugomų teritorijų ir kitų aplinkosauginiu požiūriu jautrių gamtinių sistemų tvarkymui ir apsaugai;
l peržiūrėti gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonas;
l nustatyti prioritetinės infrastruktūros vystymo principus ir (ar) jos išdėstymo reikalavimus, prioritetinės infrastruktūros vystymo etapus, išskirti prioritetinės infrastruktūros vystymo teritorijas, kuriose bus koncentruojamos savivaldybės investicijos;
l integruoti į Bendrąjį planą Utenos miesto išorinės reklamos išdėstymo specialųjį planą ir peržiūrėti jo sprendinius;
l peržiūrėti sprendinių įgyvendinimo prioritetus.
Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314).
Detalią informaciją apie bendrojo plano keitimą teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Evaldas Rimas, tel. (8 389) 64 030, el. p. evaldas.rimas@utena.lt, vyr. architektas Saulius Zokas, tel. (8 389) 43548, el. p. saulius.zokas@utena.lt.
Kviečiame gyventojus ir kitą suinteresuotą visuomenę teikti prašymus ir pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo.
Pasiūlymus galima teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Utenos rajono savivaldybės administracijai (Utenio a. 4, LT-28503  Utena), el. p. info@utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-82-21-314).
Teikiant pasiūlymus reikia nurodyti: fiziniams asmenims – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniams asmenims – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.
Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimu bus paskelbta papildomai.
Utenos rajono savivaldybės administracija