Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės taryboje

Patalpos, dėl kurių daug kovota, pereina VšĮ Šv. Klaros ligoninei
Jau gal tris kadencijas Utenos savivaldybės taryba ir rajono vadovai siekė, kad visas S. Dariaus ir S. Girėno g. 14 esantis pastatas pereitų VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės žinion. Rajono vadovams teko minti ministerijų slenksčius, kol VĮ Turto bankas pagaliau sutiko perduoti anksčiau buvusias Valstybinės mokesčių inspekcijos Utenos apskrities padalinio patalpas Utenos rajono savivaldybei.
Savivaldybės taryba sutiko perimti Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms (pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu VĮ Turto banko patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – pastatą – ligoninę (51/100 dalį, esančią S. Dariaus ir S. Girėno g. 14, Utena, Utenos r.).
Perėmus minėtą valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir įtraukus jį į Utenos rajono savivaldybės turto apskaitą, jis bus perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei įstaigos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti. Slaugos ligoninė galėtų teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kurių poreikis labai didelis, tačiau norimoms perimti patalpoms būtinas remontas.
Atlikus skaičiavimus (remontuotinas plotas – 1099,62 kv. m, remontuotinos dalies tūris – 5991,48 kub. m), remonto darbų kaina, vadovaujantis statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamaisiais ekonominiais rodikliais – 159,29 Eur/kub. m. Planuojama pastato – ligoninės (51/100 dalies) remonto kaina – 954 382,85 Eur. Ligoninė remonto darbams iš savų lėšų galėtų skirti 400 tūkst. Eur. Šiose patalpose būtų įrengta apie 50 slaugos ir 20 trumpalaikės socialinės globos lovų.
Tai padės spęsti kasmet vis opesne tampančią problemą – slaugos lovų stygių.

Neasfaltuotų gatvių Utenoje liks vis mažiau
Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos miesto gatvių (gatvių atkarpų, akligatvių) su žvyro danga asfaltavimo 2021–2023 metais programą. Ankstesnė programa jau įgyvendinta, todėl buvo parengtas naujas programos projektas. Utenos mieste dar yra likę apie 40 neasfaltuotų gatvių, gatvių atkarpų ir akligatvių, kurių važiuojamoji dalis yra su žvyro danga arba iš dalies žvyruota. Šių gatvių, gatvių atkarpų ir akligatvių bendras ilgis sudaro apie 12 km. Didžioji dalis dangos jau yra susidėvėjusi, gatvių profiliavimas reikalauja daug lėšų ir turi tik trumpalaikį poveikį. Žvyruotų gatvių priežiūra žiemą taip pat nelabai efektyvi, kelia papildomų eismo saugumo problemų. Vasarą, ypač sausuoju laikotarpiu, transporto priemonių keliamos dulkės didina eismo įvykių tikimybę, nuo jų kenčia čia gyvenantys žmonės.
Yra numatyti kriterijai, kurie lemia gatvių su žvyro danga asfaltavimo eiliškumą. Į tokių gatvių sąrašą pirmiausia patenka jungiančiosios gatvės, kuriose esančių namų skaičius yra ne mažesnis kaip 5; tos, kuriose yra nutiesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai, lietaus nuotekų tinklų komunikacijos; kabeliuotos elektros tiekimo linijos; įrengtas gatvių apšvietimas; baigtas gatvės užstatymas; dalis gatvės važiuojamosios dalies jau turi asfalto dangą; gatvė yra šalia infrastruktūros objektų ar rekreacinių zonų; gatvėje yra veikiančių įmonių.
Greičiausiai asfaltuotojų sulauks Atgimimo akligatvis (atkarpos ilgis 170 metrų), Beržų (372 m), Daržų (85 m), Dobilo (200 m), Girių (416 m), Gaspariškių (1205 m), Kaimynų (630 m), Lankų (566 m), Pienių (260 m), Pušynėlio (765 m), Pavasario (478 m), Raudesos (400 m), Ribnikų (685 m), Svajonių (355 m), Sakalų (418 m), Žirgapievio (1275 m), Žemdirbių (821 m), Žibuoklių (130 m), Ąžuolijos g. 24–26 (73 m), Liepų g.4–10 (82 m), Liepų g. 20–28 (92 m), Liepų g. 44–48 (147 m), Liepų g. 13–17 (100 m), Rasos g. 14–18 (60 m), Rasos g. 28–30 (45 m), Rasos g. likęs neasfaltuotas tarpas šalia aplinkkelio (183 m), Smėlio g. 3–5–9 (145 m), Palangos g. 2, 2A, 2B (200 m), Palangos g. 24–32 (94 m), Nemeikščių g. (172 m), Vilniaus g. 117–123A (160 m), Vilniaus g. galas (260 m), Utenio g. 5–7 (42 m), Metalo g. galas (380 m), Vaižganto g. 32 (55 m), Turgaus g. 10 (33 m), Ukmergės g. 6 (66 m), Žydų g. (116 m).
Programa gali būti įgyvendinama Europos Sąjungos struktūrinių fondų, savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis.

Į parduodamo nekilnojamojo turto sąrašą įtrauktas buvęs mokyklos pastatas
Utenos rajono taryba nusprendė pakeisti viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ (2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-322, 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-111 redakcijos), ir papildyti 19 punktu: pastatas – mokykla, esantis J. Basanavičiaus g. 56, Utenoje. Pastato unikalus numeris 4400-4340-1647, registro numeris 90/35199, pažymėjimas plane – 5C2p, bendras plotas – 1135,09 kv. m, balansinė (likutinė) vertė 18 352 Eur.
Pardavus pastatą nuomotojai turės išsikelti.
„Utenio“ inf.