Aktualijos

Utenos rajono savivaldybės siekis – šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės plėtra

Kaip jau rašėme, šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei verkiant reikia plėstis, nes sparčiai senstančiame Utenos rajone vis daugiau ir daugiau prireikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų. Į ligoninę norinčių patekti eilėje nuolat laukia apie 10–20 senyvo amžiaus pacientų, o ligoninė negali patenkinti šio poreikio. Trūksta ne tik lovų, bet ir patalpų teikiamoms fizioterapijos paslaugoms, aptarnaujančiam personalui, administracijai.
Viltis turėti daugiau patalpų ir padėti didesniam skaičiui senyvo amžiaus uteniškių įsižiebė, kai ligoninės kaimynai – Utenos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija, įsikūrusi tame pačiame senosios Utenos ligoninės patalpose, išsikraustė ir patalpos liko tuščios. Šiuo metu jos turto patikėjimo teise priklauso Valstybės įmonei Turto bankas. Utenos rajono savivaldybė raštu kreipėsi į VĮ Turto banką, prašydama apsvarstyti galimybę perduoti minėtas patalpas jos nuosavybėn. Reikia pasakyti, kad dar prieš kreipdamasi į VĮ Turto banką Utenos rajono savivaldybė ne kartą rašė LR Vyriausybei, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Finansų ministerijai, prašydama jai perduoti minėtas Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas. Deja, tie prašymai buvo kaip žirniai į sieną.
Netrukus po minėto rašto Utenos rajono savivaldybėje lankėsi Turto banko atstovai, kurie susitikimo su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu metu pateikė pasiūlymą: iškeisti buvusias Utenos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpas į tokios pat vertės patalpas ir jas perduoti Turto bankui. Deja, tai nebuvo tas pasiūlymas, kurį Utenos rajono savivaldybei buvo verta priimti.
Spalio 12 d. Utenos rajono savivaldybė gavo dar vieną Turto banko pasiūlymą: Utenos rajono savivaldybės tarybai patvirtinti visų valstybės institucijų Utenoje nekilnojamojo turto panaudos sutarčių pratęsimą 20-ies metų laikotarpiui, tada galės būti inicijuotas sprendimas dėl buvusių Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpų perdavimo savivaldybės nuosavybėn. Nors pasiūlymas labiau priminė griežtą reikalavimą, o ne Turto banko siekį bendradarbiauti, jis buvo svarstytas savivaldybės administracijoje, aptartos visos jo įgyvendinimo galimybės.
Nesuradus tinkamo sprendimo, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Audrius Remeikis kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės tarybą, informuodamas apie susiklosčiusią padėtį ir prašydamas pateikti pasiūlymus dėl tolimesnių veiksmų. Tarybos nariai buvo vieningi: Utenos rajono savivaldybės meras turi kreiptis į LR Vyriausybę, kad VĮ Turto bankas perduotų pastatą – ligoninę Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn neatlygintinai.
Apie šį savivaldybės tarybos sprendimą iškart buvo informuotas Turto bankas.
Šiuo metu yra laukiama naujos vyriausybės suformavimo. Kai tik ji bus suformuota, į ją Utenos rajono savivaldybės meras ir kreipsis, teikdamas raštą dėl buvusios Valstybinės mokesčių inspekcijos patalpų perdavimo Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn.
Tenka apgailestauti, kad šioje situacijoje, kai valstybės įmonė dėl nesuprantamų priežasčių neskuba priimti palankaus sprendimo, labiausiai nukentėję lieka tos pačios valstybės piliečiai. Galbūt papildomos palatos būtų galėjusios apsaugoti šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pacientus bei medicinos personalą nuo šiandieninės rykštės – koronaviruso infekcijos protrūkio.
Utenos rajono savivaldybės administracija