Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

    


POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 5-OJO
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. gegužės 18 d. Nr. MP-93
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 104,126 punktais:

     1. Šaukiu 5-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. gegužės 25 d. 9.00 val. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

     1. Sudarau Utenos rajono savivaldybės tarybos 5-ojo posėdžio darbotvarkės projektą:

     1. Dėl 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     2. Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-105 „Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     4. Dėl Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo.

     5. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės vicemero kandidatūrai.

     6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

     7. Dėl Utenos rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

     8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. TS-128 „Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     9. Dėl darbo grupės Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimams koordinuoti sudarymo.

     10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

     11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo.

     12. Dėl Utenos rajono savivaldybės kolegijos sudarymo.

     13. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.

     14. Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos rajono trišalę tarybą.

     15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 metų veiklos plano patvirtinimo.

     16. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitai.

     17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, Investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     18. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

     19. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Eglutė“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     20. Dėl Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     21. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     22. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     23. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     24. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     25. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Voveraitė“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     26. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     27. Dėl Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     28. Dėl Utenos Aukštakalnio progimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     29. Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     30. Dėl Utenos Vyturių progimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     31. Dėl Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     32. Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     33. Dėl Utenos „Saulės“ gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     34. Dėl Utenos rajono Užpalių gimnazijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     35. Dėl Utenos meno mokyklos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     36. Dėl Utenos rajono Sudeikių daugiafunkcio centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     37. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     38. Dėl Utenos švietimo centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     39. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

     40. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Utenos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     41. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     42. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

     43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos tarybą.

     44. Dėl leidimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai aptarnauti Utenos Aukštakalnio progimnaziją ir Utenos rajono Užpalių gimnaziją.

     45. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-102 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

     46. Dėl Utenos rajono savivaldybės atstovų delegavimo į Utenos Rašės hipodromo koncesijos sutarties vykdymo priežiūros komisiją.

     47. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     48. Dėl patalpų (Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.) nuomos sutarties atnaujinimo.

     49. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Aukštaičių g. 22, Sudeikiai, Utenos r. sav.) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos irklenčių klubui.

     50. Dėl sutikimo įregistruoti Utenos rajono Daugailių bendruomenės buveinės adresą.

     51. Dėl sutikimo įregistruoti Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo buveinės adresą.

     52. Dėl savivaldybės būsto nuomos.

     53. Dėl savivaldybės būsto nuomos.

     54. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

     55. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2022 m. veiklos ataskaitai.

     56. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimo Nr. TS-86 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

     57. Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo.

     58. Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo.

     59. Dėl Utenos rajono savivaldybės žmonių su negalia reikalų komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo.

     60. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-301 ,,Dėl perkamos ar finansuojamos asmeninės pagalbos valandinio įkainio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios.

     61. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

     62. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     63. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.

     64. Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo.

     65. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų patvirtinimo.

     66. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.

     67. Dėl pavadinimų suteikimo gatvėms (Užpalių sen.).

     2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Marijus Kaukėnas