Aktualijos

Utenos policijoje paminėta Europos kaimynų diena

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Daiva Maselskienė, Jurgita Oznanskienė š. m. gegužės mėnesį vykdė prevencinę priemonę – Europos kaimynų dienos minėjimo konkursą – „Kaimynų kaimynas“ ir aktyviai kvietė Utenos rajono gyventojus dalyvauti konkurse, t. y. nufilmuoti ar nufotografuoti kaimyną, aprašyti trumpą jo istoriją (kodėl jis vertas šio vardo) ir siųsti spaudoje nurodytu eletroninio pašto adresu iki gegužės 28 dienos. Sulaukta 7 kandidatų teikimų konkursui iš Utenos rajono Sudeikių, Tauragnų, Vyžuonų, Užpalių seniūnijų. Bendruomenių atstovai siuntė kaimynų nuotraukas ir trumpas istorijas, kodėl vienas ar kitas kaimynas vertas būti išrinktu konkurso„Kaimynų kaimynas“ nugalėtoju. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų vertinimo komisija nugalėtoją rinko vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais:

• gyventojų pilietiškumo ir asmenų (kaimynų ir bendruomenių) tarpusavio bendravimo skatinimas;
• gerų santykių plėtojimas bendruomenėje, visuotinai priimtų moralės normų laikymasis;
• savo elgesiu buvimas pavyzdžiu kitiems bendruomenės nariams;
• rūpinimasis bendruomenės ar kaimynystės bei kiekvieno jos nario saugumu.
Konkurso „Kaimynų kaimynas“ nugalėtoja išrinkta Utenos rajono Tauragnų seniūnijos gyventoja Danutė Valkauskienė.
Tauragnų gyventojų bendruomenės apie savo kaimynę pasakoja taip:
„Utenos rajono Tauragnų seniūnijoje iš šaunių kaimynų išsiskiria Piliakalnio seniūnaitijos seniūnaitė Danutė Valkauskienė. Kartu su vyru, dirbančiu Tauragnų ugniagesių komandoje, išaugino ir į gyvenimą išleido sūnų, gražiai tvarko savo sodybą ir ūkį.
Kad ir kiek darbų būtų savame ūkyje ar rūpesčiai šeimą užkluptų, Danutė visada randa laiko ir šalia esantiesiems. Ji nuolat rūpinasi kaimo senoliais, negalią turinčiais ir vienišais gyventojais, slaugo ligonius, šelpia nepasiturinčius, padeda spręsti įvairias problemas socialinę riziką patiriantiesiems. Kiekvienam kaimo gyventojui seniūnaitė visada randa tinkamą žodį – pataria, paguodžia, padrąsina, perspėja, pamoko, o jei reikia, sudraudžia ir pabara.
Danutė rūpinasi gyventojų saugumu, ragina ir moko žmones saugoti ne tik save ir savo turtą, bet ir kaimynais rūpintis. Visada operatyviai perduoda aktualią informaciją visiems seniūnaitijos gyventojams, laiku informuoja seniūniją apie iškylančias problemas, kelių būklę, įvykius kaime ir kita. Kartu su vyru padeda gyventojams bažnyčią, parduotuvę, įstaigas mieste pasiekti, aplanko besigydančiuosius ligoninėje. Mirus vienišam kaimo gyventojui, visą seniūnaitijos bendruomenę subūrė, laidotuves suorganizavo, kapą iki šiol prižiūri.
Neeilinį talentą Danutė turi sukviesti kaimo žmones dėl bendrų įdėjų, talkų ir švenčių. Jos rūpesčiu prižiūrimos ir gražinamos kaimo viešosios erdvės, lankytinos vietos, suburiami žmonės valstybės, kalendorinėms ir bažnyčios šventėms švęsti. Ji pati ir jos sukviesti kaimo gyventojai aktyviai dalyvauja Utenos kultūros centro Tauragnų skyriaus organizuojamose šventėse, renginiuose, visada prisideda rengiant seniūnijų kiemelių programas Utenos miesto šventės metu. Be Danutės pokštų ir vaišių neįsivaizduojamos Užgavėnės ir kitos šventės Tauragnuose. Piliakalnio seniūnaitijos gyventojai pasitiki, gerbia ir myli savo seniūnaitę Danutę Valkauskienę.“
Utenos policijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina konkurso nugalėtoją Danutę Valkauskienę. Nugalėtojai įteikta Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėka ir policijos suvenyras.
Bendruomenės pareigūnai džiaugiasi, kad šis konkursas paskatino gyventojus susimąstyti apie šalia esančius kaimynus, juos įvertinti, pagerbti, teikti jų kandidatūras konkursui. Iš gautų gyventojų istorijų apie kaimynus matyti, kad kaimynai iš tikrųjų padeda vieni kitiems buityje, kasdienybėje, kai nutinka bėda ar nelaimė, ar ligos atvejais. Kaimynai saugo vieni kitus, turtą ir gyvenamąją aplinką nuo galimų teisės pažeidimų ar nusikalstamų veikų, buria gyventojus į bendruomenes, organizuoja šventes, vakarones, vaidinimus, metinių švenčių minėjimą, rūpinasi silpnesniais už save, nepasiturinčiais, negalią turinčiais žmonėmis, pasižymi tokiomis žmogiškosiomis savybėmis ir elgesiu, leidžiančiais būti tikru pavyzdžiu visiems Utenos rajono gyventojams.
Bendruomenės pareigūnai dėkoja už dalyvavimą konkurse Utenos rajono Sudeikių seniūnijos gyventojoms Nijolei Tarutienei, Rasai Žitkuvienei, Janei Kumelienei, Audingai Vengalienei, Vyžuonų seniūnijos gyventojai Janinai Juozelskienei, Užpalių seniūnijos gyventojai Irenai Bučienei už tai, kad yra paprasti, bet kartu ir nepaprasti žmonės su didele širdimi, atjauta ir rūpesčiu kitų atžvilgiu. Kad kiekvieną šalia esantį atjaučia, padeda, kad ir kas nutiktų. Tai nuostabūs kaimynai, besirūpinantys vieni kitais, saugantys, padedantys, kuriantys saugią aplinką. Policijos bendruomenė ir gyventojų bendruomenės didžiuojasi tais žmonėmis, nes jie asmeninėmis savybėmis ir elgesiu yra puikus pavyzdys ne tik bendraamžiams, bet ir jaunajai kartai.
Šiems nuostabiems konkurso dalyviams už dalyvavimą policijos organizuotame konkurse „Kaimynų kaimynas“ bus išsiųstos – Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko padėkos.
Policija skatina gyventojus nuolat puoselėti kaimyniškumo jausmą, stiprinti tarpusavio bendravimą, pagalbą vienų kitiems, kad kaimynas kaimynui pati didžiausia atrama būtų kasdien.
Utenos aps.VPK