Aktualijos

Utenos apskrities VTAS vedėja: savivaldybes skatiname teikti visapusišką pagalbą vaikui, šeimai ir globėjams

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistai nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su rajonų savivaldybėse dirbančiais partneriais, siekdami užtikrinti geriausius vaiko interesus, o šeimoms ir globėjams (globotojams) suteikti visas įmanomas paslaugas. „Visų tarnybų darbo tikslas – saugus ir laimingas vaikas bei geriausios paslaugos šeimai. Todėl tarpinstituciniai susitikimai, darbų bei problemų aptarimas, alternatyvių pagalbos šeimai formų ieškojimas labai svarbūs, siekiant užtikrinti efektyvią ir savalaikę pagalbą krizę išgyvenančiai šeimai“, – sako Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS) vedėja Irena Gaigalienė. Aktualia problema Molėtų, Ignalinos, Zarasų rajonų savivaldybėse išlieka budinčių globotojų, bendruomeninių vaikų globos namų klausimai. „Bendruomeniniai vaikų globos namai kai kuriose Utenos apskrities savivaldybėse atsiranda tik dabar. Svarbu, kad savivaldybės suprastų jų poreikį ir būtinumą vaikams užtikrinti saugią aplinką. Savivaldybėse vis dar trūksta ir budinčių globotojų“, – teigia I. Gaigalienė. Utenos apskrities VTAS vedėjos nuomone, svetimus vaikus globoti pasiryžusiems žmonėms trūksta savivaldybių dėmesio bei paramos. Aplankytos savivaldybės nėra numačiusios priemokų globėjams, ne visur teikiama atokvėpio paslauga. „Ne pinigai lemia globėjų trūkumą, tačiau savivaldybių finansinė parama – gera motyvavimo priemonė, globėjams suteikianti daugiau galimybių užtikrinti vaikui kokybiškas paslaugas, pvz., apsilankymą pas geresnį specialistą, kokybiškesnių mokymosi priemonių įsigijimą ar įvairesnį laisvalaikį“, – sako I. Gaigalienė. Dar viena savivaldybių atsakingiems specialistams rekomenduojama pagalbos globėjams forma – atokvėpio paslauga. Utenos apskrityje ji kol kas nėra plačiai taikoma. „Budintys globotojai, kai yra laisvi, galėtų teikti atokvėpio paslaugą globėjams“, – pasiūlymu dalijasi I. Gaigalienė. Kai kuriems globėjams tokia paslauga atrodo labai priimtina, tačiau kelia ir klausimų: kaip atiduoti vaikus globoti kitiems, o patiems ilsėtis? Utenos apskrities VTAS vedėja sako, kad baimintis tokios paslaugos nereikėtų: „Kaip vaikai ilsisi vasarą pas senelius, krikšto tėvus ar draugus, taip pat galėtų kurį laiką pabūti pas kitus globėjus. Svarbiausia, vaikui tinkamai paaiškinti, kad jis tik kuriam laikui išvyksta svečiuotis.“ Utenos apskrities VTAS vedėja artimiausiu metu planuoja susitikimus ir aktualių klausimų aptarimus su Visagino, Anykščių bei Utenos savivaldybių atsakingais darbuotojais. „Mes su paslaugas teikiančiomis įstaigomis esame bendra komanda, kuri turi padaryti viską, kad būtų užtikrinti geriausi vaikų interesai, šeimoms suteiktos visos įmanomos paslaugos, o globėjai – motyvuoti dalytis meile ir namų šiluma su to stokojančiais vaikais“, – sako I. Gaigalienė.

Utenos apskrities VTAS inf.