Aktualijos

Susitikime su švietimo, moksloir sporto ministre – šiandienosšvietimo aktualijos

Balandžio 17 d. Utenos rajono savivaldybėje lankėsi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ buvo surengtas susitikimas-diskusija „Pasikalbėkime apie tai, kas rūpi“ su Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Utenos, Zarasų rajonų savivaldybių ir Visagino savivaldybės pedagogais.
Susitikime-diskusijoje taip pat dalyvavo viceministras Ramūnas Skaudžius, ministrės patarėjai Agnė Liucilė Andriuškevičienė ir Ignas Gaižiūnas.
Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas atnaujintoms ugdymo programoms, pagal kurias dalis klasių pradės dirbti nuo kitų mokslo metų. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė ir jos komanda atsakė į pedagogų pateiktus klausimus. Vyko darbas grupėse. Buvo diskutuojama, kaip kartu sėkmingai įdiegti atnaujintą ugdymo turinį, aptartas pasirengimas užtikrinti įtraukties principą mokyklose, įgyvendinti Gyvenimo įgūdžių programą, kalbama apie mokinių pasiekimų vertinimą.
Baigiantis susitikimui-diskusijai „Taurapilyje“ J. Šiugždinienė, lydima Seimo nario Edmundo Pupinio, atvyko į Utenos rajono savivaldybės administraciją, kur susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Marijumi Kaukėnu ir administracijos direktoriumi Pauliumi Čyvu.
Susitikimo su savivaldybės vadovais metu buvo kalbama apie įtraukųjį ugdymą, kokybiškų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams užtikrinimą bendrojo lavinimo mokyklose, rusų kalbos mokytojų persikvalifikavimą, dviejų užsienio kalbų pasiūlos didinimą, Tūkstantmečio mokyklų programą, demografinę padėtį Utenos rajone ir šalyje.
Taip pat buvo diskutuojama apie mokinių pavėžėjimą, pilietinio ugdymo stiprinimą mokyklose, profesinio ugdymo būtinumą, ministerijos parengtą valstybinių kolegijų tinklo stiprinimo planą ir kt.
Kalbant apie minėtą planą ir Utenos kolegijos perspektyvas Utenos rajono savivaldybės meras pabrėžė, kad Utenos kolegija yra svarbi visam regionui aukštoji mokykla, kuri ne tik rengia aukštos kvalifikacijos specialistus, bet ir prisideda prie regiono vystymosi. „Tad tikimės, kad siekiant kolegines studijas padaryti prieinamas kiekviename regione Utenos kolegija išliks ne tik kaip savarankiška švietimo įstaiga, bet ir plėsis bei, kaip numatyta plane, taps stipriu specialistų rengimo bei taikomojo mokslo centru“, – sakė M. Kaukėnas.
Utenos rajono savivaldybės administracija