Aktualijos

Kas labiausiai kenkia mūsų sveikatai?

Parengė Vytautas Kazela

Esame atsakingi už teritoriją, kurioje gyvename. Mūsų veikla lemia oro, paviršinio ir giluminio vandens užterštumą bei aplinkos triukšmą. Todėl labai svarbus yra nuolatinis aplinkos monitoringas, kad būtų galima daryti išvadas ir imtis priemonių iškylančioms problemoms spręsti. 2020 metų rugpjūčio 27 dieną Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programą, kurioje pateikiami kiekvieno aplinkos monitoringo komponento tikslai, uždaviniai ir tyrimų apimtys. Aplinkos monitoringą atlieka UAB „Darnaus vystymosi institutas“.
Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, didinti rajono bendruomenės, valstybinių institucijų informavimą apie Utenos rajono aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai mąstančią visuomenę.
Gauta informacija naudojama grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Utenos rajono savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus. Šiuo metu jau yra pateikta 2022 metų Utenos rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaita. Pasklaidykime ją kartu.

Tęsinį skaitykite 2023 04 15 „Utenyje“