Aktualijos

Startuoja pirmosios Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams

Š. m. kovo 24 d. Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašą.
Apraše numatyta skirti stipendijas kultūros ir meno kūrėjams, kurių:
lveikla reikšminga Utenos kraštui (istorijai, kultūrai, rajono bendruomenei) ir turi išliekamąją vertę,
lplanuojama veikla inovatyvi ir turi šiuolaikišką kūrybinę idėją,
lnumatoma veikla apima Utenos miesto (rajono) viešųjų erdvių įveiklinimą, Utenos – kaip Laimės miesto – įvaizdžio stiprinimą.
Stipendijoms skirti buvo sudaryta Stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo komisija, kurią sudaro 11 narių, atstovaujančių įvairioms kultūros ir meno sritims. Komisija kultūros ir meno kūrėjų paraiškas vertino balais: stipendijos buvo paskirtos kūrėjams, surinkusiems ne mažiau kaip 55 balų.
Taigi 2022 metų Utenos rajono savivaldybės stipendininkais tapo:
lFotografas Mantas Golubevas. 1000 eurų stipendija skirta meninei (kūrybinei) veiklai „Šviesos paieškose“ įgyvendinti. Menininkas su apšvietimo įranga nufotografuos dešimt Utenos rajono bažnyčių ir sukurs meninių fotografijų parodą internete.
lSkulptorius Povilas Šoris. 2000 eurų stipendija skirta meninei (kūrybinei) veiklai „Mitinis mąstymas. Vietos dvasia. Žalčio išnaros forma kaip raktas Vyžuonų vietos dvasiai ir prigimtinei lietuvių kultūros esmei pažinti“ įgyvendinti. Dailininkas surengs skulptūros „Žalčio išnaros“ eskizinių modelių ir brėžinių, vizualizacijų ir mažosios plastikos skulptūrų parodą, sukurs ir pristatys visuomenei skulptūrą „Žalčio išnaros“ Vyžuonose.
lDailininkė Kristina Šorienė. 2000 eurų stipendija skirta meninei (kūrybinei) veiklai „Šviesos instaliacija „Šviesos slėnio juosta“ įgyvendinti. Menininkė sukurs šviečiančią instaliaciją „Laimės slėnio juosta“ Narkūnų piliakalnio erdvėse.
lLiaudies instrumentų ansamblio „UT“ vadovė Loreta Liaugaudė. 1000 eurų stipendija skirta meninei (kūrybinei) veiklai „J. Lašo kanklių reikšmė Utenos regionui“ įgyvendinti. Menininkė sukurs ir paruoš koncertinei veiklai tarpukario ansambliniam kankliavimui būdingus kūrinius ir surengs edukacinius pristatymus apie kanklių raidą.
lKino režisierė Miglė Križinauskaitė-Bernotienė. 2000 eurų stipendija skirta meninei (kūrybinei) veiklai „Tęstinių ir naujų eksperimentinio kino meno kūrinių sukūrimas ir sklaida“ įgyvendinti. Menininkė sukurs du trumpo metro eksperimentinės dokumentikos filmus ir surengs kūrybos pristatymus visuomenei.
Sveikiname pirmuosius stipendininkus! Tikimės, kad jų meninės veiklos bus reikšmingos, praturtins Utenos kultūros ir meno pasaulį bet taps sėkmės garantu
tolimesnėje kūrėjo veikloje. Taip pat paskatins kitus Utenos rajono kultūros ir meno kūrėjus pristatyti ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
Primename, kad Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams bus teikiamos kiekvienais metais.
Utenos rajono savivaldybės administracija