Aktualijos

Sausio danguje –
ryškiausių planetų
paradas ir slaptingoji
kometa


 
Jonas Vaiškūnas

Išsiskirs Didysis žiemos
žvaigždžių ratas

Giedrais sausio vakarais virš rytų–pietryčių horizonto kopia įspūdingasis ryškių žvaigždžių šešiakampis – Didysis žiemos žvaigždžių ratas: Sirijus, Prokionas, Kastoras, Kapela, Aldebaranas ir Rigelis. Tuoj po Saulės laidos rytuose teka Šienpjoviai (Orionas) su ryškiuoju Rigeliu, o nuo jų kiek kairiau – Dvyniai su išsiskiriančia žvaigždžių pora Kastoru ir Poluksu. Virš Dvynių spindi Vežėjas su ryškiąja Kapelos žvaigžde, o virš Šienpjovių – Tauras su rausvuoju Aldebaranu. Kiek vėliau po Dvyniais pateka Mažasis Šuo su ryškiuoju Prokionu, o paskui jį ir Didysis Šuo su ryškiausia iš visų žvaigždžių – Sirijumi. Tarp Sirijaus ir Prokiono, tiesiai per šio ryškiausių žiemos žvaigždžių rato vidurį, drieksis Paukščių Takas.

Pasirodys visos
ryškiausios planetos

Sausį visos ryškiausios planetos vakare išsirikiuos į gražią eilę. Saulei nusileidus, žemai palei pietvakarių horizontą matysime labai ryškią Venerą-Vakarinę. Kiek aukščiau nuo jos įkypai į kairę bus galima įžiūrėti nelabai ryškų Saturną. Abi planetos švytės Ožiaragio žvaigždyne. Sausio 22 d. ryškioji Venera-Vakarinė atsidurs labai arti, kiek žemiau Saturno. Kitos planetos ekliptikos lanke rikiuosis į kairę nuo Vakarinės: ryškusis Jupiteris – Žuvyse, ne toks ryškus rausvasis Marsas – aukštai pietryčiuose iškilusiame Jaučio žvaigždyne.
Sausio 23 d. apie 17:30 val. palei pietvakarių horizontą sušvitęs jaunas Mėnulis taps tikru dangaus kelvedžiu pas ryškiausias sausio planetas. Sausio 23-iosios vakarą Mėnulio pjautuvėlis švytės kiek kairiau nuo susiglaudusios Veneros ir Saturno porelės. Sausio 25 d. vakare Mėnulis švytės kiek žemiau ir dešiniau, o sausio 26 d. jau kiek aukščiau ir kairiau nuo Jupiterio. Vasario 28–30 dienomis užaugęs iki pusmėnulio, toliau pilnėdamas, jis nuo Jupiterio bėgs Marso įspūdingojo keturių ryškiausių planetų parado dalyvių linkui, skaičių papildydamas iki penkių.
Sausio pabaigoje susidarys palankios sąlygos pamatyti ir retai iš Saulės spindulių išsivaduojantį Merkurijų. Sausio 30 d. jis labiausiai nutols nuo Saulės į rytus ir bus matomas prieš saulėtekį labai neaukštai palei pietryčių horizontą.

Pro Grįžulo Ratus praskries kometa
Slaptingiausias sausio mėnesio dangaus šviesulys – tolimojo kosmoso viešnia kometa C/2022 E3 (ZTF). Sausio mėnesį ši kometa slinks nuo Šiaurės Vainiko žvaigždžių Mažųjų Grįžulo Ratų link ir bus virš horizonto visą naktį. Sausio 12 d. C/2022 E3 praskries arčiausiai Saulės (166 mln. km), o vasario 1 d. atsidurs arčiausiai Žemės (42 mln. km). Manoma, kad tuo metu ji bus matoma net plika akimi. Spėjama, kad jos šviesis gali siekti 5-ą ar net 4-ą ryškį. Kaip žinia, plika akimi yra matomi 6-o ryškio šviesuliai. Čia reikia atminti, kad didesnis ryškis nusakomas mažesniu skaičiumi. Šviesiausių žvaigždžių ryškis žymimas neigiamais skaičiais, pvz., šviesiausia dangaus žvaigždė Sirijus yra -1,46 ryškio.
Turintys žiūroną ar nedidelį teleskopą astronomijos mėgėjai šios kometos kelionę gali stebėti jau dabar. Tikslią C/2022 E3 kometos padėtį dangaus skliaute galima rasti pasinaudojus žvaigždėlapiu, pvz., čia: https://www.cometchasing.skyhound.com/comets/2022_E3.pdf.