Aktualijos

Rasti ieškomus kapus jau padeda naujoji sistema

2021 m. buvo suskaitmenintos visos Utenos rajono kapinės: ir miesto, ir kaimo vietovėse, veikiančios ir neveikiančios. Utenos rajono savivaldybė tai padarė pirmoji Lietuvoje.
Apie kapinių suskaitmeninimą kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialiste Aida Diržauskiene.
Gerbiama Aida, kas paskatino Utenos rajono savivaldybę imtis šio darbo?
Problema, kuriai spręsti inicijuotas projektas, – gyventojų poreikius ne visai atitinkanti laidojimo paslaugų teikimo ir gyventojų aptarnavimo kokybė. Atlikus visuomenės patenkinimo Utenos rajono savivaldybės teikiamomis viešosiomis paslaugomis tyrimą, buvo pastebėta, kad ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimo ir kapinių priežiūros organizavimo paslaugų vertinimo rodiklis yra gana žemas. Siekiant pagerinti teikiamų ritualinių paslaugų teikimo užtikrinimo ir kapinių priežiūros organizavimo paslaugų kokybę, buvo numatyta detaliai išnagrinėti kapinių valdymo ir administravimo procesus ir procedūras, šiuo metu suteikiamų paslaugų apimtis, nustatyti fizinių viešųjų paslaugų teikimo trūkumus, juos pašalinti, inventorizuojant ir suskaitmeninant rajone esančias kapines.
Kapinių skaitmeninimo sistema parengta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-91-0009 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Utenos rajono seniūnijose“ veiklų metu.

Tęsinį skaitykite 2022 04 20 „Utenyje“