Aktualijos

Prevencinės paskaitos Utenos progimnazijose

Spalio mėnesį Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Daiva Maselskienė ir Jurgita Oznanskienė aktyviai vykdė nepilnamečių daromų teisės pažeidimų prevenciją Utenos krašte. Pareigūnės lankėsi Utenos Rapolo Šaltenio, Utenos Vyturių, Utenos Krašuonos, Utenos Aukštakalnio progimnazijose, kur skaitė paskaitas tikslinei moksleivių grupei – septintų klasių mokiniams ( iš viso dešimt klasių) apie dažniausiai daromus nepilnamečių teisės pažeidimus ir taikomą teisinę atsakomybę asmenims pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Susitikimuose su pareigūnais švietimo įstaigose dalyvavo apie 300 moksleivių. Paskaitų metu pareigūnės nepilnamečius supažindino su jų teisėmis ir pareigomis, vyraujančiais nepilnamečių teisės pažeidimais Lietuvoje: kelių eismo taisyklių, viešosios tvarkos pažeidimais, vagystėmis, psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir turėjimo pasekmėmis bei gresiančiomis nuobaudomis. Moksleiviams demonstruota mokomoji medžiaga – skaidrės su aktualiais teisės aktais, paaiškinimais, įvairiomis gyvenimiškomis situacijomis bei užduotimis patiems mokiniams. Susitikimuose su moksleiviais pareigūnai skatino juos būti atsakingus, pareigingus, žinoti ne tik savo teises, bet ir pareigas, gerbti tėvus, mokytojus ir kitus, šalia esančius. Mokiniai buvo skatinti atsakingai rinktis draugus, laisvalaikio praleidimo vietas, visada turėti savo nuomonę, sugebėti atsisakyti netinkamų pasiūlymų. Atkreiptas dėmesys į bendravimą socialiniuose tinkluose. Mokiniai buvo įspėti būti budrūs ir nebendrauti su įtarimą keliančiais asmenimis. Paskaitų metu vyko diskusijos su moksleiviais ir mokytojais. Moksleiviai buvo skatinami būti aktyvūs, pastebėję asmenų daromus teisės pažeidimus nedvejoti ir pranešti policijai, paskambinti telefonu 112. Švietimo įstaigų atstovai skatinti bendradarbiauti su policija ir keistis informacija apie galimus nepilnamečių pažeidimus švietimo įstaigų teritorijose. Policijos parengta prevencinio pobūdžio informacija apie jaunimo daromus teisės pažeidimus ir atsakomybę persiųsta Utenos miesto ir rajono švietimo įstaigoms, kad būtų pasidalyta su moksleiviais ir jų tėvais per mokymosi dienynus. Gerbiami moksleiviai, saugokite save ir savo draugus, gerbkite Lietuvos Resbulikos įstatymus, nepažeidinėkite jų. Tiek suaugę, tiek nepilnamečiai turi prisiminti ne tik savo teises, bet ir pareigas, atsakomybę už savo elgesį.

Utenos apskr. VPK inf.