Aktualijos

Palengvinimas gyventojams,
įsirengiantiems individualius
nuotekų valymo įrenginius

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2023 m. sausio 30 d. aplinkos ministro įsakymu pripažintas netekusiu galios statybos techninio reglamento (STR 1.05.01:2017) 3 priedo 1.5 papunktis, kuriame buvo reikalavimas norintiems įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrą. Vadovaujantis nauja statybos techninio reglamento redakcija, gyventojams, norintiems įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius, statybą leidžiančio dokumento ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų gauti nebereikės. Statybos leidimas bus reikalingas tik tuo atveju, kai nuotekų valymo įrenginys bus statomas miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose bei gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje. Anot Aplinkos apsaugos ministerijos, taip bus mažinama biurokratinė našta ir kaštai namų ūkiams, kurie negali prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų, sudaromos galimybės greičiau ir paprasčiau įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius.
Atkreipiame visų Utenos rajono gyventojų dėmesį, kad artimiausiu metu bus skelbiami kvietimai teikti paraiškas pagal Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo programas. Kvietimai teikti paraiškas finansavimui gauti bus skelbiami internetinėje svetainėje www.utena.lt bei spaudoje.
Dėl išsamesnės informacijos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, nuotekų valymo įrenginių finansavimo bei įsirengimo klausimais galima kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrių tel. +370 389 59951 arba el. p. justas.jursys@utena.lt ar aplinkosauga@utena.lt
Utenos rajono savivaldybės administracija