Aktualijos

Minint skaudžias karo metines – reiškiame
solidarumą ir pagarbą Ukrainai bei jos žmonėms

Praėjusių metų vasario 24-oji įėjo į istoriją kaip baisi, sukrečianti, skaudi data. Tą dieną, ketvirtadienį, Rusija įsiveržė į Ukrainą ir prasidėjo jau metus trunkantis karas. Lietuvos, o kartu ir Utenos rajono, gyventojai suskubo į pagalbą Ukrainai ir ukrainiečiams, kurie bėgo nuo karo siaubo. Vieni pabėgėlius priėmė į savo namus, kiti padėjo finansiškai, treti aukojo maisto produktų, drabužių, visų kitų reikalingų daiktų. Kaip per karo Ukrainoje metus Utenos rajono savivaldybė padėjo Ukrainai ir nuo karo bėgantiems ukrainiečiams?

Pradžia
Prasidėjus Rusijos agresijai prieš Ukrainą Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas Utenos rajono savivaldybės tarybos vardu kreipėsi į Utenos miestą-partnerį Ukrainoje Kovelį, su kuriuo Utena draugauja jau beveik 20 metų (bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2005 m.), smerkdamas brutalią agresiją, išreikšdamas palaikymą ir paramą ukrainiečių tautai. Rezoliucijoje „Dėl palaikymo Kovelio miestui ir jo gyventojams“ buvo paskelbta, kad Utenos rajono savivaldybė Kovelio miestui ir jo gyventojams yra pasirengusi suteikti įvairiapusę finansinę, humanitarinę, medicininę ir kitokią pagalbą.
2022 m. vasario 25 d. Kovelio miesto savivaldybė kreipėsi į Utenos rajono savivaldybę, kad Utenoje būtų priimti ir apgyvendinti Kovelio miesto gyventojai, taip pat suteikta kitokia parama. Utenos rajono savivaldybė pirmoji šalyje suorganizavo ukrainiečių atvežimą iš karo siaubiamos jų tėvynės. Vasario 27 d. buvo vykstama į Ukrainos pasienį krizės paveiktiems Kovelio miesto gyventojams pervežti į Utenos rajono savivaldybę. Į Uteną atvyko 23 koveliečiai. Pirmieji karo pabėgėliai buvo apgyvendinti Sudeikių daugiafunkcio centro patalpose.
Vasario 25-ąją Utenio aikštėje buvo surengta palaikymo Ukrainai akcija, į kurią susirinko gausus būrys uteniškių, atėjo ir Utenos kolegijoje besimokantys studentai iš Ukrainos. Aikštėje liepsnojo laužai, buvo uždegtos žvakutės, skambėjo lietuvių ir ukrainiečių liaudies dainos, valstybių himnai, plazdėjo vėliavos bei plakatai.
Kovo 3 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vido Žvinio įsakymu buvo sudarytas Pagalbos teikimo iš Ukrainos atvykstantiems asmenims koordinavimo štabas. Viena iš šio štabo koordinavimo sričių – atvykusių ukrainiečių apgyvendinimo ir transporto paslaugų suteikimo organizavimas.
Didėjant karo pabėgėlių srautui į Lietuvą, kartu ir į Uteną, į Utenos rajono gyventojus kreipėsi Utenos rajono savivaldybės meras A. Katinas, kviesdamas nelikti abejingiems ukrainiečių kančioms ir ašaroms bei priimti į savo namus nuo karo bėgančius Ukrainos žmones. Į kvietimą buvo atsiliepta: Utenos rajone 51 asmuo pasiūlė 178 vietas apgyvendinti atvykstančius iš Ukrainos asmenis bei jų šeimas.
Pabėgėliai iš Ukrainos buvo apgyvendinti ne tik pas uteniškius. Pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarytą patalpų, kuriose buvo galima apgyvendinti pabėgėlius, sąrašą, be minėto Sudeikių daugiafunkcio centro, jiems buvo suteiktos patalpos Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose, Utenos Krašuonos progimnazijos Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės skyriaus pastate, Vytauto Valiušio keramikos muziejaus ir meno centro padalinio pastate. Taip pat buvo koordinuojamas ukrainiečių apgyvendinimas Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyne (iki 20 asmenų), Utenos regioninio profesinio mokymo centro bendrabutyje (iki 20 asmenų) bei Utenos kolegijos studentų namuose (iki 20 asmenų).
Nuo karo pradžios iki šių metų vasario 19 d., Migracijos departamento duomenimis, savo gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybėje nurodė – 860 karo pabėgėlių iš Ukrainos.

Utenos šeimos ir vaiko
gerovės centro pagalba

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro bendruomenė sutelkė savo darbuotojus ir tinkamai pasiruošė ukrainiečių atvykimui. Centrui Utenos miesto ir rajono gyventojai aktyviai ir dosniai aukojo reikalingus namų apyvokos daiktus, drabužius, patalynę. Centre apsigyveno 12 suaugusių ir 9 vaikai. Šiuo metu gyvena 7 suaugę ir 5 vaikai.
Visi vaikai, kurie apsigyveno centre, turėjo proto negalią, todėl reikėjo ypatingo dėmesio ir pagalbos vaikams įsitvirtinant ugdymo įstaigose ir gaunant atitinkamą medicininę pagalbą. Dėl rajono ūkininkų, prekybos centrų, pavienių asmenų, religinių bendruomenių paramos ukrainiečiai buvo aprūpinti būtiniausiais maisto produktais ir higienos priemonėmis pirmaisiais mėnesiais. Į pagalbą centro ukrainiečiams įsitraukė ir sporto centrai, kuriuose buvo sudaryta galimybė sportuoti nemokamai. Utenos gyventojai teikė pagalbą pavėžėjant ukrainiečius į Vilnių, kiti savanoriai organizavo užimtumą centre, kur ukrainiečiai turėjo galimybę mokytis lietuvių kalbos bei kitaip turiningai leisti laisvalaikį. 7 centre apsigyvenusios ukrainietės įsidarbino Utenos miesto įmonėse. Keli ukrainiečių vaikai šiuo metu lanko Utenos Krašuonos progimnazijos „Versmės“ skyrių, kiti mokosi Vyturių progimnazijoje, negalią turintiems suaugusiems užimtumą teikia Utenos rajono socialinių paslaugų centras.
Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose gyveno 28 asmenys. Šiuo metu gyvena 9 ukrainiečiai. Vasario mėnesį vienai šeimai gimė berniukas. Pačkėnuose apsigyvenę ukrainiečiai buvo įdarbinti UAB „Biovela group“. Įmonė ukrainiečiams teikė paramą maisto produktais, aprūpino kietuoju kuru. Prie paramos organizavimo daug prisidėjo seniūnas Saulius Gaižauskas bei visa Pačkėnų bendruomenė.

Ukrainiečiams – socialinės išmokos, sveikatos priežiūros paslaugos
Kovo 8 d. buvo atidaryta banko atsiskaitomoji sąskaita paramos lėšoms, skirtoms karo Ukrainoje padariniams likviduoti, rinkti. Paramą skyrė fiziniai ir juridiniai asmenys.
2022–2023 m. sausio mėn. laikotarpiu Ukrainos piliečiams (466 asmenims, 290 šeimų) iš viso buvo išmokėta 264518,17 Eur įvairių socialinių išmokų: pašalpų, išmokų vaikams, globos (rūpybos) išmokų, paramos lėšų mokinio reikmenims įsigyti, vienkartinių išmokų įsikurti, slaugos išlaidų ir kt.
Utenos pirminiame sveikatos priežiūros centre (PSPC) nuo karo pradžios ukrainiečiams buvo suteikta 921 paslauga. Pirmųjų karo pabėgėlių, apgyvendintų Sudeikių daugiafunkciame centre, sveikata rūpinosi Utenos PSPC Sudeikių medicinos punkto slaugytoja Dalia Braukylienė. Pirmiesiems pabėgėliams buvo suteikta pirminė sveikatos patikra, pasirūpinta reikiamais vaistais, receptais. Asmenys buvo paskiepyti nuo COVID-19 infekcijos bei buvo nuolat stebimi, gydomi visi susirgimai.
Utenos PSPC visiems ukrainiečiams teikė visas reikalingas paslaugas: skiepai, vakcinos, pirminės apžiūros, nėščiųjų priežiūra, vaikų apžiūra ir reikalingų dokumentų pildymas ruošiantis mokykloms, odontologų paslaugos, Psichikos sveikatos priežiūros centro paslaugos – psichologo, psichiatro pagalba.
Utenos ligoninės paslaugų pacientams iš Ukrainos prireikė pirmomis 2022 m. kovo mėnesio dienomis. Į Utenos ligoninės Reabilitacijos skyrių atvyko grupė Ukrainos moterų su įvairaus amžiaus vaikais (apie 10–12 vaikų). Šiems ukrainiečiams dvi savaites buvo teikiamos reabilitacijos procedūros: baseinas, haloterapija, kineziterapija, relaksas ir kt. Reabilitacijos skyriaus darbuotojai stengėsi šiltai priimti ir, kiek galima, padėti šiems žmonėms pailsėti po varginančios kelionės, adaptuotis svetimoje aplinkoje, taip pat buvo teikiama ir psichologinė pagalba. Reabilitacijos procedūros, ypač baseinas, labai teigiamai paveikė mažuosius ukrainiečius. Po kelių dienų jie jau pradėjo žaisti, šypsotis, bendrauti. Vienai ukrainietei su negalia dvi savaites stacionare buvo teikiama reabilitacija, kurios metu labai pagerėjo šios moters fizinė sveikata bei psichologinė būklė.
Utenos ligoninėje nuo 2022 m. gegužės 30 d. iki 2022 m. lapkričio 29 d. dirbo gydytoja echoskopuotoja Snizhana Honcharenko. Gydytoja į Lietuvą atvyko iš Charkivo. Pirmiausia apsigyveno Zarasuose, paskui persikėlė į Uteną. Kartu su Snizhana Utenoje apsigyveno ir jos mama bei sūnus. Vyras liko kariauti Ukrainoje. Į Ukrainą Snizhanos šeima išvyko, nes Ukrainos gydytojai buvo pakviesti sugrįžti. Jie dabar labai reikalingi su agresoriumi kovojančiai šaliai.
Šių metų vasario 22 d. į Utenos ligoninę atvyko kita gydytoja iš Ukrainos – oftalmologė Natalya Onyshchenko.

Ukrainiečių vaikai
pasklido po Utenos rajono
ugdymo įstaigas

Utenos rajono mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo grupėse šiuo metu mokosi 153 vaikai iš Ukrainos. Mokyklose – 122 mokiniai, ikimokyklinio ugdymo grupėse – 31 vaikas. Daugiausia mokinių iš Ukrainos mokosi Vyturių progimnazijoje – 96. Tai – 1–8 klasių mokiniai. Iš jų septyni 5–8 klasių mokiniai mokosi nuotoliniu pavieniu būdu. Ikimokyklinukų daugiausia ugdoma taip pat Vyturių progimnazijoje įkurtoje ikimokyklinio ugdymo grupėje – 17 (ukrainiečių ikimokyklinei grupei įrengti skirta 24183,06 Eur iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto). Progimnazijoje dirba 5 mokytojų padėjėjai iš Ukrainos. 15 ukrainiečių vaikų progimnazijoje lanko naujai įsteigtą ikimokyklinio ugdymo grupę „Saulėgrąža“. Grupėje dirba mokytojo padėjėja ukrainietė. Progimnazijoje veikia „Visos dienos mokykla“ visiems to pageidaujantiems 1–4 klasių mokiniams. 5–8 klasių mokiniams organizuojami integruoti patyriminiai projektai.
Vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ 2022 m. kovo mėn. atidaryta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupė ukrainiečių vaikams, o nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. vaikai integruoti į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir ugdomi kartu su uteniškių vaikais. Darželyje dirba mokytojo padėjėja ukrainietė.
Vyturių progimnazijoje, „Saulės“ gimnazijoje (joje mokosi 19 ukrainiečių), Užpalių gimnazijoje (mokosi 3 mokiniai iš Ukrainos) ukrainiečių vaikai integruojami į bendrojo ugdymo klases. Atskirai ukrainiečių vaikai mokomi lietuvių kalbos. Vaikams skiriama po 5 lietuvių kalbos pamokas.
„Saulės“ gimnazijos mokiniai ir mokytojai 2022 m. birželio mėnesį suorganizavo išvažiuojamąją stovyklą ukrainiečiams. Vyko įvairios turistinės, sportinės veiklos. Pavasarį vyko renginys „Ukrainiečių vaikų padėka lietuviams“.
Vyturių progimnazijos ukrainiečių vaikai kartu su uteniškiais mokiniais vyksta į ekskursijas, dalyvauja bendruose mokyklos projektuose, stovyklose.
76 proc. ukrainiečių vaikų Utenos rajono mokyklose lanko neformaliojo švietimo būrelius, 52 proc. ukrainiečių mokinių gauna nemokamą maitinimą.
Nuo karo bėgančių Ukrainos piliečių vaikai į Utenos rajono vaikų darželius priimami prioritetine tvarka. Už vaikų išlaikymą darželiuose ukrainiečių tėvams yra sudaryta galimybė gauti valstybės kompensaciją.

Parama ukrainiečiams –
kartu su įvairiomis
organizacijomis ir savanoriais

Atvykusiems į Uteną ukrainiečiams buvo teikiamos teisinės konsultacijos įvairiais klausimais. Jas gavo daugiau nei 650 karo pabėgėlių. Taip pat tarpininkauta dėl apgyvendinimo privačiame sektoriuje, bendradarbiauta su verslo atstovais dėl jų įdarbinimo, rūpintasi jų saugumu ir viešosios tvarkos palaikymu jų gyvenamose vietovėse. Uteniškiams, priėmusiems karo pabėgėlius, taip pat teiktos teisinės konsultacijos.
Bėgę nuo karo ukrainiečiai atsivežė ir savo augintinius. Iš viso Utenoje buvo užregistruota 12 augintinių, kuriuos Ukrainos piliečiai buvo pasiėmę kartu. Apie turimus augintinius informuotas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamentas.
Utenos rajono savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai nuolat bendradarbiavo su „Stiprūs kartu“ savanoriais ir įstaigų, kuriose apgyvendinami ukrainiečiai, atstovais, derinant apgyvendinimo klausimus, taip pat atnaujindavo duomenis apie laisvas / rezervuotas / užimtas apgyvendinimo vietas, atvykusius ar išvykusius asmenis Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei kitoms valstybės įstaigoms informaciją, susijusią su ukrainiečių apgyvendinimu Utenos rajone.
Utenos rajono savivaldybės taryba spalio 27 d. pritarė sprendimui, kad Utenos rajono savivaldybė ir Pabėgėlių priėmimo centras sudarytų bendradarbiavimo sutartį dėl iš Ukrainos pasitraukusių asmenų kokybiško priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų užtikrinimo. Utenos rajono savivaldybė įsipareigojo bendradarbiauti su centru teikiant informaciją dėl nenaudojamos infrastruktūros ir galimų apgyvendinimo vietų skaičiaus, teikti informaciją apie lovų, čiužinių, patalynės, buitinės technikos, indų ar kitų reikalingų daiktų poreikį, taip pat užtikrinti šių daiktų priėmimą, sandėliavimą, paruošimą naudojimui ir pan. Bendradarbiaudama su Pabėgėlių priėmimo centru, Utenos rajono savivaldybė buvusioje Rapolo Šaltenio progimnazijoje 2022 m. lapkričio mėnesį pradėjo ruošti 96-iems iš Ukrainos pasitraukusiems asmenims laikino apgyvendinimo patalpas.

Visais būdais padėsime Ukrainai pasiekti pergalę 2022 m. kovo 9 d. Utenos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą nutraukti bendradarbiavimo sutartį su Glubokoje miestu (Baltarusijos Respublika). Sutartis su Glubokoje buvo pasirašyta 2008 m. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti kultūros, švietimo, valstybės valdymo, sveikatos apsaugos, žemės ūkio, ekonomikos vystymo srityse. Bet dėl Baltarusijos įsitraukimo į Rusijos karą prieš Ukrainą ir įvairią paramą Rusijai taryba nebematė galimybės toliau bendradarbiauti su agresorės Baltarusijos miestu. Nutraukus sutartį buvo panaikinta ir Glubokoje rodyklė Utenio aikštėje. Parama ir palaikymas Ukrainai buvo išreikštas skverą, esantį J. Basanavičiaus ir S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankirtoje, pavadinus Laisvės skveru. Jame nušvito užrašas SLAVA UKRAINI!, o šalia jo buvo pasodintos Ukrainos vėliavos spalvų gėlės. Rudenį, Rusijos Federacijai pradėjus bombarduoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Kovelio miesto meras Igoris Čaika kreipėsi pagalbos į Utenos rajono savivaldybę su prašymu padovanoti miestui elektros generatorių. Utenos rajono savivaldybė savo giminingam miestui Ukrainoje 150 kW dyzelinį elektros generatorių neatlygintinai perdavė praėjusių metų pabaigoje. Generatorių pradėjo naudoti miesto šilumos tinklų įmonė „Koвельтепло“ (Kovelteplo). Nupirkti generatorių padėjo UAB Utenos šilumos tinklai, UAB „Utenos vandenys“, skyrusios po 14 tūkst. Eur, ir UAB „Utenos komunalininkas“, skyrusi 6,2 tūkst. Eur. Generatorių į Kovelį 2022 m. gruodžio pabaigoje pristatė nevyriausybinė organizacija „Blue/Yellow“ (VšĮ „Mėlyna ir geltona“). Nuoširdžiai dėkojame „Blue/Yellow“ žmonėms už geranoriškumą ir supratimą. Šių metų pradžioje UAB Utenos šilumos tinklai pasiekė Kovelio miesto mero I. Čaikos padėka. Tai kartu padėka ir kitoms dviem įmonėms bei visiems Utenos žmonėms. Neabejojame, kad Ukraina šiame kare pasieks pergalę, o mes visi vieningai jai padėsime.

Utenos rajono savivaldybės administracija
Nuotr. užfiksuotos ukrainiečių gyvenimo Utenoje akimirkos