Aktualijos

Paauglių nusikalstamumo priežastys menka savivertė, nesugebėjimas įsilieti į bendraamžių grupę, artimos draugystės stoka

Rasa MILERYTĖ

Remiantis statistiniais duomenimis, Lietuvoje nepilnamečių nusikaltimai sudaro 6–8 procentus visų registruotų nusikaltimų, o sunkūs smurtiniai nusikaltimai lieka reta nepilnamečių nusikalstamo elgesio išimtimi. Pasak psichologų, iš nusikalstamo elgesio dažniausiai išaugama, tačiau tai nereiškia, kad į nusikalsti linkstančius nepilnamečius galima numoti ranka.
Nusikalstamumas mažėja
Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, 2020 m. Utenos apskrityje ištirta 164 nusikalstamos veikos, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, padaryti nepilnamečių arba jiems dalyvaujant. 2021 m. apskrityje tokių atvejų ištirta 118.
Utenos rajone 2020 m. ištirta 48 nusikalstamos veikos, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, padaryti nepilnamečių arba jiems dalyvaujant. 2021 m. – 52.
Informatikos ir ryšių departamento duomenys rodo, kad nors kai kuriose savivaldybėse paauglių nusikalstamumas per metus išaugo, augimas yra nežymus, o bendra tendencija Lietuvos mastu yra mažėjanti.
Iš pateiktų duomenų matyti, kad per dvejus metus nepilnamečių nusikalstamų veikų ir nusikaltimų labiausiai padaugėjo Visagino savivaldybėje, o labiausiai sumažėjo Anykščių, Ignalinos, Molėtų savivaldybėse.

Dažniausiai nusikalsta
septyniolikmečiai

Informatikos ir ryšių departamento duomenys rodo, kad šalies mastu daugiau nusikaltimų nepilnamečiai padaro miestuose. Tarp nepilnamečių nusikaltimų ir nusikalstamų veikų Lietuvoje dominuoja vagystės (įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, iš parduotuvių ir prekybos vietų, transporto priemonių vagystės), viešosios tvarkos pažeidimai. Taip pat fiksuoti išžaginimo ir seksualinio prievartavimo atvejai, nedidelę dalį sudaro sunkūs sveikatos sutrikdymai ir nužudymai.
Analizuojant statistinius duomenis apie įtariamų nepilnamečių amžių 2019 m. matyti, kad daugiausiai nusikalsta 17 metų nepilnamečiai, kiek rečiau – 16 metų. Nusikalsta žymiai daugiau berniukų nei mergaičių.
Dauguma jų nusikalstamos veikos ar nusikaltimo padarymo metu mokėsi, mažesnė dalis nedirbo ir nesimokė. Lyginant pastarųjų 15 m. statistiką matyti, kad sumenko besimokančių nusikalstančių nepilnamečių dalis.

Tęsinį skaitykite 2022 03 26 „Utenyje“