Aktualijos

Netekome iškilaus dvasininko

Vytautas Kazela

Praėjusį penktadienį Vabalninke į paskutinę kelionę palydėtas pirmasis Panevėžio vyskupijos egzorcistas kunigas Edmundas Rinkevičius.

Edmundas Rinkevičius gimė 1950 metų sausio 20 dieną Anykščių rajono Skiemonių parapijos Traineliškio kaime. Baigęs Ukmergės vidurinę mokyklą buvo pašauktas į privalomąją karo tarnybą. Atitarnavęs įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1979 m. gegužės 27 d. jis buvo įšventintas į kunigas. Nuo 1979 m. E. Rinkevičius buvo vikaras Panevėžyje, Pasvalyje, Biržuose, Kriaunose (Rokiškio r.), Pabiržėje (Biržų r.). 1986–1992 m. jis buvo Jūžintų (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas, kartu administravo ir Ragelių (Rokiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapiją. 1992–2003 m. E. Rinkevičius tarnavo Užpalių (Utenos r.) Švč. Trejybės parapijos klebonu. 2003–2017 m. buvo Ramygalos (Panevėžio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas. 2007 m. paskirtas kunigu egzorcistu, buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas. Jis taip pat buvo Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas. 2017 m. Panevėžio rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nutarimą, nusprendė suteikti Panevėžio rajono Garbės piliečio vardą 67 metų Ramygalos klebonui E. Rinkevičiui. Nuo 2017 m. liepos iki 2019 m. liepos jis buvo Vabalninko (Biržų r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Nuo 2019 m. liepos mėn. E. Rinkevičius išleistas gydytis. 2019 metų rugpjūčio 6 dieną kunigas E. Rinkevičius mirė.

Dvasininkas, poetas, tautodailininkas
Man teko laimė bendrauti su didelės sielos žmogumi. Ypač jo tarnystės Užpalių Švč. Trejybės parapijoje laikotarpiu. Redagavau dvi jo eilėraščių knygas. Turiu pasakyti, kad Užpalių laikotarpis buvo pats kūrybingiausias. Išleistos poezijos knygos „Po žilvičio šakom“ (1993 m.), „Krintanti žvaigždė“ (1995 m.), už pastarąją jam skirta Utenos rajono literatūrinė premija „Gimtoji mūsų žemė“. 2000 m. E. Rinkevičius išleidžia dar vieną poezijos knygą „Sudegintas laikas“, o 2003 m. – dienoraštį „Kunigo metai“. Kunigas E. Rinkevičius aktyviai dalyvavo Utenos literatų klubo „Verdenė“ veikloje. Užpaliuose, buvusioje klebonijoje, įsteigė „Dausuvos“ muziejų, kuriame, be kita ko, buvo eksponuojami liturginiai rūbai. Nors E. Rinkevičius nuo vaikystės drožė medį, bet kūrybinė branda buvo pasiekta gyvenant Užpaliuose. Jo drožiniai – įvairios medinės statulėlės religine tematika: rūpintojėliai, angelai, besimeldžiantys žmonės. Jo kūryba išsiskiria iš kitų formų lakoniškumu. Drožiniai maži, santūrūs, bet labai dvasingi. Edmundo senelis buvo dievdirbys. Nuo 1991 m. E. Rinkevičius dalyvavo tautodailės parodose ir pats jas rengė, o 1997 m. buvo priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą.

Egzorcistas
Paskutinį kartą su kunigu susitikau gal prieš dešimt metų nejaukioje ir šaltoje, kaip man pasirodė, Ramygalos bažnyčios zakrastijoje. Kunigas geru žodžiu minėjo Užpalius. Pokalbio metu kažkaip prasitariau, kad grįžtu prie Dievo. Kunigo atsakymas buvo paprastas ir aiškus: „Pats laikas. Yra laikas kurti šeimą, auginti vaikus, statyti namus, bet yra ir laikas susirūpinti sielos reikalais.“
Egzorcistu kunigus skiria vyskupas. Kaip pasakojo E. Rinkevičius, tai sunkus darbas tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Egzorcizmo ritualas, maldos, išlaisvinančios nuo apsėdimo, yra patvirtinti popiežiaus. Katalikų dvasininkų egzorcistų taikomas ritualas kartais užtrunka gana ilgai.
„Apsėstųjų nėra labai daug. Iš tų, kurie į mane kreipiasi, gal tik vienas iš šimto tikrai būna apsėstas. Kiti yra psichiniai ligoniai ir jiems padėti gali medikai. Kartais medikai patys atsiunčia žmones pas mane. Mums atskirti, ar žmogus yra apsėstas, ar serga kokia nors liga, nėra sunku. Apsėstiesiems bažnyčioje dažniausiai būna labai blogai. Jie vengia maldos namų, šventų paveikslų, jie nori niokoti kryžius, šventas relikvijas, o užtiškęs šventintas vanduo juos tiesiog degina. Apsėstuosius kartais ištinka piktumo priepuoliai ar net traukuliai“, – sakė egzorcistas.
Klausiu, ar kiekvienas žmogus gali būti apsėstas. Ko reikia vengti?
Egzorcistas įsitikinęs, kad labiausiai rizikuoja užsiimantys magija, dalyvaujantys spiritizmo seansuose. Pavojingos ir tatuiruotės. Ypač jei „puošiamasi“ trimis šešetais, kaukolėmis, apverstais kryžiais. Lygiai taip pat pavojingas religinis fanatizmas.
Egzorcistui yra tekę ir naktimis po kelias valandas melstis, visą savaitę kasdien susitikti su apsėstuoju: „Kiekvienas kunigas gali skaityti egzorcus, bet ne kiekvienas gali būti egzorcistu. Tam reikia ne tik gilaus tikėjimo, bet ir didžiulės drąsos, nes padėdamas žmogui tu eini į kovą su tamsos karalystės valdovu – baisia jėga, apie kurios egzistavimą mes net neįsivaizduojame.“
Daugybei žmonių padėjęs kunigas E. Rinkevičius netausojo savęs ir sudegė lyg meteoras gražiausiais savo metais.