Aktualijos

Nepasiturintiems gyventojams – palengvinimas

Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo pakeitimus.
Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašu, patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d.
Aprašo 55 punkte apibrėžti būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų teikimo reikalavimai, kai gyventojai turi šių mokesčių įsiskolinimus.
Reikalavimai nustatyti minėtame Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. Jame numatyta, kad būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, o jeigu dėl kompensacijų kreipiamasi likus vienam mėnesiui iki šildymo sezono pradžios mėnesio ar vėliau arba šildymo sezono metu, kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turi teisę gauti kompensacijas.
Išaugus energijos ir kuro kainoms, padidėjo besikreipiančių dėl kompensacijų skaičius, todėl visiems norintiems kreiptis ir gauti kompensacijas šildymo sezono pradžioje nėra fizinės galimybės, o ir Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas numato galimybę gauti kompensaciją už visą šildymo sezoną. Siekiant minėto įstatymo ir Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo tarpusavio suderinamumo ir atsižvelgus į tai, kad kompensacijos skiriamos visam šildymo sezono laikotarpiui, aprašas papildytas 551 punktu, kuriame numatoma, kad asmenims, kurie šildymo sezono metu kreipėsi ir turi teisę į kompensacijas, nesumokėjusiems mokesčių už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį už šildymo sezono mėnesius, kompensacijos skiriamos ir skaičiuojamos netaikant aprašo 55 punkto reikalavimų, t. y. kompensacija bus teikiama už visą šildymo sezoną ar nuo to mėnesio, nuo kurio prašoma kompensacijos, nereikalaujant skolos grąžinimo sutarties už nesumokėtus mokesčius.
Dėl detalesnės informacijos galima kreiptis į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių tel.: 8 389 61628, 8 389 63996.
Utenos rajono savivaldybės administracija