Aktualijos

Naujovės švietimo sistemoje:
didės kokybiška pagalba mokiniui

Genovaitė ŠNUROVA

Praėjusių metų pabaigoje LR Seimas pritarė švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paruoštiems pokyčiams.
Kadangi pokyčiai svarbūs ne tik patiems mokiniams (nuo pradinuko iki abituriento), bet ir jų tėvams, juos plačiau pakomentuoti sutiko Utenos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Romualdas KRAULIŠAS.

Gerbiamas vedėjau, papasakokite, kodėl reikėjo pakeitimų ir pakomentuokite svarbiausius.

Švietimo ir mokslo ministerija analizavo padėtį, domėjosi, kodėl krinta brandos egzaminų rezultatai, kodėl tokie blogi matematikos egzaminų radikliai ir kt., todėl ir priimti pakeitimai. Pokyčiais siekiama, kad visi mokiniai, nesvarbu, kur jie gyvena, kokia yra juos supanti socialinė ar ekonominė aplinka, galėtų nuosekliai mokytis nesusidurdami su barjerais ir įvairiausiais trukdžiais, išvengti emocinės įtampos, patirtų sėkmę ir būtų tinkamai pasirengę rinktis jų poreikius atitinkantį karjeros kelią. Švietimo įstatymo pataisose įtvirtinti privalomi nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasėse, o 10 (2-oje gimnazijos klasėje) – privalomas pagrindinis pasiekimų patikrinimas. Atsisakyta patikrinimų 6 klasėje. Pagal naujus nuostatus mokinių pasiekimų patikrinimai bus 4 klasėje (kai mokiniai baigia pradinio ugdymo programą) ir 8 klasėje (kai baigia pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį). Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo metu, bus teikiama pagalba. Tam 2023 m. biudžete yra suplanuotos lėšos.

Tęsinį skaitykite 2023 02 18 „Utenyje“