Aktualijos

Socialinio būsto nuomotojams – naujos lengvatos

Didžiąją dalį nuomos padengs valstybė
Utenos rajono savivaldybė galės lengviau pasirūpinti žmonėmis, kuriems būtinas socialinis būstas. Rugsėjo pradžioje priimtas Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimas, kuriuo sudarytos sąlygos savivaldybėms išsinuomoti būstą iš fizinių ar juridinių asmenų ir pernuomoti jį žmonėms, kuriems reikia socialinio būsto.
Didžiąją dalį nuomos kainos savivaldybei padengs valstybė, o pastaroji pinigų skirs tik tuomet, jei būstas nuomojamas oficialiai. Valstybės biudžeto lėšomis savivaldybei bus kompensuojama 80 proc. mokesčio, likusią nuomos mokesčio dalį sumokės nuomininkas.
Dėl socialinio būsto nuomos nuo rugsėjo gali kreiptis daugiau nedideles pajamas gaunančių žmonių nei iki šiol, nes pajamų riba, iki kurios užtikrinama teisė pretenduoti į tokį būstą, didinama 20 proc. Jei žmogus uždirba minimalią algą, skirtingai nei iki šiol, jis gali gauti valstybės paramą būstui nuomotis. Taip žmonės nebus atbaidomi nuo siekio dirbti geriau mokamą darbą ir gauti didesnes pajamas.

Nustatyta, kas yra laikoma šeima
Dar vienu Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimu savivaldybėms numatoma pareiga sumažinti socialinio būsto nuomos mokestį ar iš viso nuo jo atleisti žmones, kurių gaunamos pajamos asmeniui ar vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 183 eurų. Nustatyta, kad šeima laikomi ne tik sutuoktiniai, bet ir asmenys, sudarę registruotos partnerystės sutartį. Nors Lietuvoje registruota partnerystė neįteisinta, ją galima sudaryti užsienyje. Pateikiame aktualiausias minėto įstatymo nuostatas:
1. Įtvirtinama, kad šeimos nariais nereikalaujant teismo sprendimo gali būti laikomi neįgalieji, gyvenantys kartu su savo tėvais, taip pat globėjai ar rūpintojai su globojamais asmenimis, kuriems nustatyta globa ar rūpyba. Tai svarbu, kai šeima pretenduoja į paramą, o jos pajamos vertinamos atsižvelgus į šeimos narių skaičių.
2. Šeimos nariais būtų laikomi ir nesusituokę, savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų, jeigu jie mokosi bendrojo ugdymo, aukštojoje ar profesinio mokymo mokykloje.
3. Prie šeimos priskiriami ir kartu gyvenantys sutuoktinių ar asmens tėvai, jeigu jie nurodomi prašyme.
4. Panaikinami „spąstai“, kai asmuo negali pretenduoti į socialinio būsto nuomą, nes viršija nustatytus pajamų dydžius, bet dar negali pasinaudoti valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu ar nuomos mokesčio dalies kompensacija, nes gauna per mažai pajamų.
5. Žmonėms ar šeimoms, kurios buvo išbrauktos iš paramos laukiančiųjų sąrašo dėl laikino pajamų padidėjimo, ketinama nustatyti galimybę per 3 metus „sugrįžti“ į šį sąrašą ir toliau laukti socialinio būsto nuomos, įskaitant ankstesnį laukimo laikotarpį.
6. Skiriant socialinį būstą norima užtikrinti, kad atskirus kambarius turėtų ne tik neįgalieji ar sunkiomis lėtinių ligų formomis sergantys šeimos nariai, bet ir skirtingų lyčių vyresni nei 9 metų vaikai ar vyresni nei 9 metų vaikai nuo tėvų.
7. Jeigu savivaldybės išnuomotame socialiniame būste gyvenantis žmogus ar jo šeimos narys tampa neįgalus ir jam ar šeimos nariui turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas būstas, toks socialinis būstas turi būti suteikiamas nesilaikant eiliškumo.
Utenos rajono savivaldybės administracija