Aktualijos

Naujas „Gelbėkit vaikus“ rūpestis – ukrainiečių vaikai

Vytautas KAZELA. Manau, kad apie visuomeninę organizaciją „Gelbėkit vaikus“ ir jos vykdomą veiklą žino visi. 1991 m. įkurta už vaiko teises kovojanti visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“ turi 20 struktūrinių padalinių 19-oje Lietuvos miestų ir rajonų. Organizacija siekia mažinti vaikų išnaudojimą ir smurtą prieš juos. Taip pat turi tikslą šviesti visuomenę vaiko ir žmogaus teisių klausimais. Organizacija ne tik vykdo įvairius projektus ir akcijas, ji yra įkūrusi Vaikų dienos centrų tinklą.
Savanoriai rūpinasi, kad vaikai kasdien būtų pavalgę, nuprausti, paruošę pamokas, prakalbinti, išklausyti ir suprasti, sveiki ir drąsesni, kad kas savaitę važiuotų pamatyti ką nors nauja, vyktų į teatrą ar kiną, išklausytų apie tai, kas yra jų teisės ir pareigos, kaip gyventi, sulaukus pilnametystės, ieškoti darbo, kad kiekvieną mėnesį gautų psichologinę pagalbą, medicininę priežiūrą, užsiimtų kūrybine veikla, vystytų savo gebėjimus ir atrastų talentą, mokytųsi būti savimi. Savanoriai prisideda atliekant kasdienius darbus organizacijoje, padeda vaikų dienos centruose ir vykdo įvairius kūrybinius projektus.
Asociacijos „Gelbėkit vaikus“ struktūrinis padalinys jau ketvirtį amžiaus veikia ir Utenoje. Apie darbą su Lietuvos ir Utenos vaikais mes jau ne kartą rašėme, tačiau prasidėjus karui Ukrainoje ir į Lietuvą plūstelėjus karo pabėgėliams, tarp jų ir vaikams, asociacijai teko išplėsti savo veiklą ir teikti pagalbą ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos vaikams.
Apie tai mes šiandien ir kalbamės su „Gelbėkit vaikus“ Utenos struktūrinio padalinio pirmininke Daiva Beikuviene bei šio padalinio savanore Rūta Paukštiene. Rūta yra žmogus, kuriam patikėtas tiesioginis darbas su Ukrainos pabėgėlių šeimomis, kurios į Uteną atvyko kartu su vaikais. (Tęsinys 08 13 Laikraštyje)