Aktualijos

Aktyvių moterų laikas

Genovaitė Šnurova

Ne vieną kartą esu girdėjusi kalbant apie kūrybingas, veiklias, iniciatyvias Pakalnių (Leliūnų seniūnija) moterų užimtumo centro moteris, kurios ne tik pačios rengia įvairias edukacijas, mokosi viena iš kitos, organizuoja šventes visai bendruomenei, bet ir kitus gerus darbus daro. Tačiau nuogirdos nuogirdomis, o kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Smalsumas nugalėjo – apie minėto centro veiklą sutiko papasakoti Jovita Čepienė.
Pirmiausia noriu daugiau sužinoti apie jus pačią…
Esu Pakalnių moterų užimtumo centro vadovės pavaduotoja. Atsistatydinus ilgalaikei mūsų pirmininkei Margaritai Dabulskienei, buvau kviečiama užimti jos pareigas, bet aš gyvenu Utenoje ir tik į darbą Pakalniuose atvažiuoju kasdien, todėl būtų buvę sudėtinga dar ir centrui vadovauti. Daug metų dirbu mokytoja Pakalnių vaikų darželyje, todėl per vaikučių tėvelius tenka daug kontaktuoti su miestelio bendruomene, dalyvauti įvairiose veiklose. Labai smagu, kad į Pakalnius ir kitas kaimo vietoves atvyksta ir čia įsikuria vis daugiau jaunų, aktyvių šeimų, kurios mielai jungiasi prie mūsų veiklos, todėl centro vadovės pareigas mielai sutiko perimti Greta Ivanauskienė, kuri su šeima neseniai atvyko gyventi į Pakalnius. Ji yra ir Pakalnių seniūnaitė.

Tęsinį skaitykite 2022 08 17 „Utenyje“