Aktualijos

Naudingas sprendimas ir studentams, ir mūsų miestui!

Lygiai prieš metus, 2021-aisiais, tarybos narės iniciatyva savivaldybėje darbą pradėjo komisija, kurios tikslas buvo parengti „Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašą“. Galutinis variantas 2021 metų birželį buvo sėkmingai patvirtintas rajono tarybos, kuri šiais, t. y. 2022, metais programos įgyvendinimui paskyrė 10 tūkstančių eurų. Programos tikslas – skatinti jaunų kvalifikuotų specialistų pritraukimą į Uteną. Programoje numatyta, kad studentas, kuriam skiriama stipendija iš savivaldybės biudžeto lėšų, turi įsipareigoti atidirbti Utenos rajono savivaldybei pavaldžiose bei kitose rajono įmonėse tiek metų, kiek metų jam buvo mokama studijų stipendija, kuri sudaro 5 bazines išmokas (BSI) per mėnesį. Šių metų rugsėjo 28 dieną savivaldybėje buvo sušaukta vertinimo komisija, kuri patvirtino vienintelę pateiktą paraišką. Medicinos studentė Gerda Kisielytė, pasirašiusi trišalę sutartį su všį Utenos ligonine ir savivaldybe, įsipareigojo gauti stipendiją ir, baigusi mokslus, grįžti dirbti į Utenos ligoninę. Sėkminga šios programos pradžia turi atnešti gausių vaisių ateityje, nes didėjantis jaunų kvalifikuotų specialistų trūkumas mūsų mieste turėtų būti palaipsniui išspręstas.

Komisijos inf.