Aktualijos

Miesto daugiabučių
teritorijų tvarkymas –
gyvenimo kokybės
garantas

Utenos rajono savivaldybės taryba rugsėjo mėnesį vykusiame posėdyje patvirtino labai svarbų dokumentą – Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo tvarkos aprašą. Tvarkos aprašo tikslas – skatinti daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų naudotojus suformuoti žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti, parengti techninius tvarkymo darbų projektus ir atlikti daugiabučių namų teritorijų infrastruktūros ir kitus tvarkymo darbus. Visi darbai numatyti finansuoti savivaldybės biudžeto lėšomis. Kodėl iškilo daugiabučių namų teritorijų tvarkymo būtinybė? Kaip žinia, miesto daugiabučių namų kvartaluose pastatai nėra pirmo naujumo: jie nusidėvėję ir tik nedidelė namų dalis yra naujesnės statybos. Nusidėvėjusi yra ir kvartalų inžinerinė bei socialinė infrastruktūra. Ją taip pat būtina atnaujinti. Tad aprašu siekiama paspartinti visus minėtus darbus, kartu pagerinti daugiabučių namų gyventojų gyvenimo kokybę. Savivaldybės biudžeto lėšomis bus finansuojami šie darbai:

•įvažiuojamųjų kelių dangų remontas, rekonstravimas, įrengimas;

•automobilių stovėjimo aikštelių remontas, rekonstravimas, įrengimas;

•šaligatvių, pėsčiųjų takų remontas, rekonstravimas, įrengimas;

kiemų dangų remontas, rekonstravimas, įrengimas. Jei gyventojai norės remontuoti, rekonstruoti ar įrengti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikšteles, lietaus nuotekų sistemas, vaikų žaidimo ir sporto aikšteles, elektromobilių įkrovimo stoteles, užtvarus, pastatyti dviračių stogines (stovus), mažosios architektūros elementus, aptverti teritoriją ir įrengti jos apšvietimą, pasodinti medžių, tai turės daryti savo lėšomis. Finansavimas savivaldybės biudžeto lėšomis taip pat bus skirtas: daugiabučių namų valdytojams, kurie prašo skirti finansavimą žemės sklypui suformuoti, bus finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

valdytojams, kurie dalyvavo, dalyvauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ar yra pradėję namo renovavimo rangos darbus ir (ar) pasirašę rangos darbų sutartį, finansuojama 100 proc. techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidų. Jei namų grupėje renovuotų namų yra 75 proc. – finansuojama 75 proc. techninio tvarkymo darbų projekto rengimo išlaidų. Jei grupėje renovuotų namų yra 50 proc. – finansuojama 50 proc., jei 25 proc. – finansuojama 25 proc.;

valdytojams, kurie dalyvavo, dalyvauja Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ar yra pradėję namo renovavimo rangos darbus ir (ar) pasirašę rangos darbų sutartį, finansuojama 100 proc. tinkamų finansuoti daugiabučio gyvenamojo namo ar namų grupės teritorijos Infrastruktūros darbų tvarkymo išlaidų. Jei namų grupėje renovuotų namų yra 75 proc. – finansuojama 75 proc. Infrastruktūros darbų tvarkymo išlaidų. Jei grupėje renovuotų namų yra 50 proc. – finansuojama 50 proc., jei 25 proc. – finansuojama 25 proc.

Valdytojai atleidžiami nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio:

•10 metų laikotarpiui, jei yra suformavę žemės sklypus daugiabučiams namams ar jų grupėms eksploatuoti iki 2025 m. sausio 1 d.;

•5 metų laikotarpiui, jei yra suformavę žemės sklypus daugiabučiams namams ar jų grupėms eksploatuoti iki 2026 m. sausio 1 d. Suformuoti žemės sklypus daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatavimui pirmiausia galėtų imtis tie gyventojai, kurie dalyvavo arba dalyvauja Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir kuriems numatomas 100 proc. finansavimas techninių tvarkymo darbų projektų parengimui ir tvarkymo darbų vykdymui. Primename, kad Programoje dalyvavo arba dalyvauja 80 daugiabučių gyvenamųjų namų. 44 daugiabučiai jau yra renovuoti. Apraše numatyta, kad vėlesniais metais darbai bus vykdomi atsižvelgiant į finansines galimybes darbams finansuoti ir skiriamus asignavimus einamaisias metais.

Utenos rajono savivaldybės administracija