Aktualijos

Lietuvos laisvės kovotojų artimieji – atsiliepkite!
Jus kviečia Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimų centras!

 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras įkūrė ir kaupia žuvusių bei dingusių Lietuvos laisvės kovotojų artimųjų biologinį (DNR) seilių banką.
Banke turėtų atsirasti ne mažiau kaip 30–40 tūkst. DNR mėginių, skirtų laisvės kovotojų palaikų atpažinimui. Mėginiai bus saugojami neribotą laiką.
Atpažinti (identifikuoti) laisvės kovotojų palaikai bus pagarbiai laidojami valstybės lėšomis arba atiduodami  artimiesiems.
Kviečiame žuvusiųjų Lietuvos laisvės kovotojų artimuosius, kurie neturi informacijos apie artimojo užkasimo ar palaidojimo vietą, pateikti savo biologinį (DNR) seilių mėginį. 
Kviečiame Lietuvos laisvės kovotojų brolius ir seseris, partizanų vaikus, vaikaičius, giminaičius atsiliepti ir pateikti turimas žinias apie dingusį asmenį.
Prašome Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo  centrui pateikti savo žuvusio giminaičio vardą, pavardę, slapyvardį (jei turėjo), vietas, kur jis kovojo ar gyveno, giminystės ryšį, taip pat savo asmeninius kontaktus. 
Lauksime Jūsų informacijos elektroniniu paštu: dalius.stancikas@genocid.lt Dalius Egidijus Stancikas, LGGRTC Paieškų ir identifikavimo skyriaus vyriausiasis specialistas.
Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas el.p. raimundas.kaminskas@genocid.lt arba mob. tel. +370646 47294.
Centras taip pat prašo pranešti apie galimas laisvės kovotojų palaikų užkasimo vietas bei paraginti savo kaimynus, pažįstamus, kurių artimieji – žuvę laisvės kovotojai, nebūti abejingus ir atsiliepti į šį kvietimą.
Lietuvos valstybės ir jos piliečių pareiga – surasti visų arba bent daugelio žuvusių Lietuvos laisvės kovotojų palaikus ir garbingai juos palaidoti. Tai svarbu ne tik dėl žuvusių, bet ir dėl gyvųjų: kiekvienas būsimasis laisvės gynėjas žinos, kad valstybė, tauta nepamirš jo aukos.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras