Aktualijos

ŠILUMĄ TAUPYTI AKTUALU VISIEMS

Dėl šaltesnių orų šį šildymo sezoną Utenos šilumos vartotojai suvartojo apie 15 proc. daugiau šilumos nei praėjusį šildymo sezoną (2019–2020 m.).
Šaltu oru labiausiai išsiskyrė šių metų vasario mėnuo. vidutinė vasario mėnesio lauko oro temperatūra Utenoje siekė 6,8 laipsnio šalčio, prieš metus buvo 2,1 laipsnio šilumos, todėl vartotojai suvartojo apie 30 proc. daugiau šilumos. Kovo mėnesio vidutinė lauko oro temperatūra – 1,3 laipsnio šilumos, o prieš metus buvo 3,1 laipsnio šilumos, todėl vartotojai suvartojo apie 15 proc. daugiau šilumos. Šilumos kaina Utenoje vis dar išlieka tarp mažiausių Lietuvoje.
Mokesčiai už šilumą skaičiuojami taip: suvartotą šilumos kiekį pastate, nustatytą pagal šilumos apskaitos rodmenis, paskirstant pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtintus šilumos paskirstymo metodus. Nors šilumos kaina Utenoje visiems šilumos vartotojams yra vienoda, tačiau išlaidos daugiabučiuose namuose už vieno kvadratinio metro šildymą kai kurių namų skiriasi net penkis kartus, o įmonėse, įstaigose, šilumą naudojančiose tik patalpoms šildyti, taip pat apie 4–6 kartus.
Sąskaitos už šildymą dydį lemia ne tik šilumos kaina, bet ir pastatui šildyti suvartotas šilumos kiekis, kuris priklauso nuo jo dydžio, geometrijos, aukščio, sienų ir langų kokybės, stogo ir rūsių būklės, kitų pastato šilumos charakteristikų, nustatytų vartojimo bei taupymo režimų, kiekvieno namo šilumos ūkio priežiūros ir, žinoma, visų vartotojų noro taupyti šilumą.
Šių metų šalčiausią vasario mėnesį už būsto šildymą gyventojai vidutiniškai mokėjo 0,74 Eur/m2 ir vienam kvadratiniam metrui šildyti vidutiniškai suvartojo apie 20,1 kWh. tai sudarytų 37 Eur už 50 m2 buto šildymą. Kovo mėnesį gyventojai mokėjo 23 proc. mažiau, lyginant su vasario mėn., t.y. 0,57 eur/m2 (16,27 kWh/m2), ir tai sudarytų 28,50 Eur už 50 m2 buto šildymą.
Naujos statybos ir renovuotuose namuose vidutinės išlaidos vasario mėn. už 50 m² buto šildymą – 22 Eur, kovo mėn. – apie 17 Eur. Kai kuriuose nerenovuotuose, tačiau mažai šilumos suvartojančiuose ir šilumą taupančiuose namuose kaina už tokio pat ploto buto šildymą vasario mėn. – apie 33 Eur, o kovo mėn. – apie 25 Eur, o mažuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose arba blogos šiluminės būklės namuose ir šilumos netaupančiuose namuose kaina už 50 m² buto šildymą vasario mėn. – apie 56 Eur, o kovo mėn. – apie 49 Eur.
Jau keletą metų mažiausiai šilumos suvartojo, išskyrus naujos statybos ir renovuotus, tokie namai kaip Aušros g. 83, Aukštakalnio g. 110, 116, Taikos g. 24, 30, 32, Sėlių g. 61, 63, 67, Vaižganto g. 52, 66 ir eilė kitų namų, kurių išlaidos už 50 m2 šildymą šalčiausią mėnesį sudaro apie 29–35 Eur, o tokių mažaaukščių namų kaip J. Užpalių g. 88, Tauragnų g. 4, Basanavičiaus g. 110, Kęstučio g. 9, 1, Kauno g. 27, Hipodromo g. 2, K. Donelaičio g. 12 ir kt. išlaidos už 50 m2 šildymą sudaro nuo 60 iki 80 Eur. Lyginant išlaidas tokio pat ploto būsto šildymui, matyti, kad prastos būklės pastatams šildyti išlaidos apie 5 kartus didesnės nei renovuotuose namuose patiriamos išlaidos ir apie 3 kartus didesnės nei taupančiuose šilumą daugiabučiuose.

Taupus šilumos vartojimas – pastato administratoriaus atsakomybė
Pavasaris – pats laikas gerinti pastatų būklę, siekiant sumažinti išlaidas kito šildymo sezono metu. Efektyvus šilumos vartojimas priklauso ne tik nuo pastatų ir šildymo sistemų būklės, modernizacijos lygio, bet ir tinkamos jų priežiūros. Būtina laiku atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbus: periodiškai išplauti vidaus šildymo sistemas (radiatorius), šilumokaičius, rūpintis šilumos izoliacijos, filtrų, siurblių ir kitų sistemos dalių būkle.
UAB Utenos šilumos tinklai, kaip ir kitos šilumos tiekimo įmonės, yra atsakinga už šilumos tiekimą iki pastatų įvadų, o vidaus sistemų priežiūrą privalo vykdyti pastatus administruojančios įmonės bei šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai. Šios įmonės turi analizuoti, kodėl pastatas suvartoja daug šilumos, ir apie priežastis informuoti pastatų savininkus bei gyventojus. Būtent administratoriai, kuriems gyventojai kas mėnesį moka atskirą mokestį už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, yra atsakingi už šilumos taupymą pastate, tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą. Reikėtų kreiptis į pastato administratorių dėl rekomendacijų, kaip taupyti šilumą.

Kiekvienas taupykime šilumą
Kiekvienas turime rūpintis šilumos taupymu pastatuose, nes visi norime patirti kuo mažesnes išlaidas. Privalome saugoti gamtos resursus ir prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Tai aktualu visiems šilumos vartotojams: ir daugiabučiams, ir individualiems gyvenamiesiems namams, ir privačioms bendrovėms bei įmonėms, ir biudžetinėms įstaigoms, ir kitiems ūkio subjektams.
Siekti efektyvesnio šilumos ir karšto vandens vartojimo, tuo pačiu ir mažesnių išlaidų už energiją turime visuose pastatuose, o galimybių šilumos vartojimo efektyvumui didinti galima rasti daugelyje pastatų, nepriklausomai nuo jų paskirties.
Pagrindinis būdas, leidžiantis išsiaiškinti šilumos suvartojimo rodiklius ir pastato šilumos vartojimo efektyvumą, – šilumos vartojimo auditas. Auditą turėtų atlikti ne tik didelės, bet ir mažos įmonės, įstaigos, daugiabučių namų bendruomenės savarankiškai. Audito metu įvertinamas esamas pastate šilumos suvartojimo lygis, nustatomi didžiausius šilumos praradimus lemiantys faktoriai ir silpnosios pastato šilumos, taip pat karšto vandens sistemų vietos bei technologinių procesų neefektyvaus šilumos vartojimo grandys. Norint atlikti tokį auditą pastato administratoriui reikia kreiptis į atestuotus ekspertus, kurie atliks kompleksinę analizę bei pasiūlys rekomendacijas, kaip sumažinti šilumos sąnaudas pastate. Tuomet, žinant realią padėtį pastatuose, galima pritaikyti efektyviausias priemones, kurios leistų sumažinti šilumos vartojimą.
Pats efektyviausias būdas šilumai taupyti ir mokėjimams sumažinti – kompleksinė pastatų renovacija. Jos metu apšiltinus pastatų išorę, sutvarkius šildymo ir karšto vandens bei vėdinimo sistemas ir modernizavus šilumos punktą – tai sudėtingas ir gana brangus būdas, tačiau jis atsiperka, nes galima šilumos suvartojimą pastate sumažinti 40–60 proc. Tiek pat sumažėja ir mokėjimai už šildymui suvartotą šilumą.
Iki pastatas bus visiškai renovuotas, siekiant taupiau gyventi galima imtis pigesnių ir greičiau atsiperkančių priemonių, kurios padeda mažinti šilumos suvartojimą, t. y. atliekant mažąją renovaciją. Siūlome gyventojams, kurie turi neautomatizuotą šilumos punktą, kartu su pastato administratoriumi apsvarstyti galimybę jį automatizuoti (seną elevatorinį mazgą pakeičiant automatizuotu), įrengti balansinius ventilius, taip pat pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas, izoliuoti vamzdynus, butuose ir kitose patalpose pagal galimybes įrengti individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą arba termostatinius ventilius. Visa tai leistų sutaupyti iki 25 proc. suvartojimas šilumos.
Mūsų žiniomis, mūsų mieste – 22-uose daugiabučiuose namuose, 12-oje individualių gyvenamųjų namų bei 17-oje įmonių, įstaigų pastatuose – eksploatuojami seno tipo elevatoriniai, t. y. neautomatizuoti šilumos punktai. Įrengus automatizuotą šilumos punktą, į pastato šildymo sistemą tiekiamo termofikacinio vandens temperatūra automatiškai reguliuojama pagal lauko oro temperatūrą. Tai leidžia neperšildyti pastatų šildymo sezono pradžioje bei pabaigoje ir pagerinti šilumos tiekimą pastatuose, t. y. nustatyti įvairius šilumos taupymo grafikus (žemesnę šildymo ir karšto vandens temperatūrą naktį, savaitės ne darbo dienomis ir kt.), o subalansavus šildymo sistemas, tolygiai paskirstyti šilumą pastate.
Karšto vandens tiekimo sistemos subalansavimas pastatų viduje taip pat užtikrina efektyvesnį šilumos vartojimą. Nesubalansuotomis sistemomis vartotojus pasiekiantis karštas vanduo būna skirtingos temperatūros. Arčiau šilumos punkto esantys karšto vandens vartotojai aprūpinami karštesniu vandeniu, o esantys toliau – vėsesniu, todėl ir sunaudoja jo daugiau. Siekiant visiems pastato vartotojams užtikrinti vienodą karšto vandens temperatūrą ir efektyvų vandens vartojimą, būtina subalansuoti karšto vandens cirkuliacines sistemas – ant stovų įrengiant termobalansinius ventilius.
Jau baigiasi šildymo sezonas, todėl pats laikas pagalvoti apie efektingas šilumos taupymo priemones ir iki kito sezono pradžios jas įgyvendinti.
Daugiau informacijos apie šilumos suvartojimą bei mokėjimus už suvartotą šilumą galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.ust.lt. Skelbiama informacija apie daugiabučių gyvenamųjų namų šilumos suvartojimą (kWh/m2) ir priskaitytus mokėjimus (Eur/m2) už butų šildymą, karšto vandens cirkuliaciją, šilumos suvartojimo šildymui palyginamąją analizę, šilumos ir karšto vandens kainas bei kita aktuali informacija.
UAB Utenos šilumos tinklai inf.