Aktualijos

Leliūnų Šv. Juozapo parapijos triumfo metai

2020 metų rudenį Leliūnų Šv. Juozapo parapijoje startavo unikalūs, analogo neturintys „Pašnekesių maratono“ susitikimai. Viename jų lankėsi iš Vilniaus atvykusi istorikė dr. Aldona Vasiliauskienė ir kalbėjo apie darbo prie archyvinės medžiagos svarbą, archyvų tyrimus, istorinių duomenų patikrą ir pan. Įdomumo dėlei mokslininkė susirinkusiesiems pasiūlė pasiimti pastarųjų metų „Katalikų kalendorių – žinyną“, surasti jame įrašytas Šv. Juozapo vardo bažnyčias ir suskaičiuoti, kiek jų yra Panevėžio vyskupijoje ir kiek visoje Lietuvoje. Pasak pranešėjos, atlikta užduotis bent šiek tiek leistų įsivaizduoti, kiek kruopštaus ir nuoseklaus darbo reikia įdėti norint atkurti archyvuose ar žmonių prisiminimuose užfiksuotą kurį nors istorijos faktą.

Tikriausiai būtume šį dr. A. Vasiliauskienės siūlymą ir pamiršę, jei ne popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas „Patris corde“ („Tėvo širdimi“). Jame paskelbta, kad nuo 2020 m. gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d. minėsime Šv. Juozapo metus, nes sukanka 150 metų, kai popiežius Pijus IX 1870 m. gruodžio 8 d. paskelbė Šv. Juozapą Bažnyčios globėju.

Tęsinį skaitykite 2021 04 07 „Utenyje“