Aktualijos

Informacija dėl prašymų priėmimoį Utenos miesto mokyklų pirmasklases 2023–2024 m. m.

Informuojame, kad tėvų (globėjų) (toliau – tėvai) prašymai į miesto mokyklų pirmas klases bus priimami elektroniniu būdu nuo 2023 m. gegužės 2 d. 8.00 val. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Anksčiau atsiųsti prašymai nebus registruojami.
Tėvams, pateikus prašymą po birželio 1 d. ir jeigu pagal teritoriją priskirtoje mokykloje nėra laisvų mokymosi vietų, siūloma rinktis mokyklas, kurios vykdo tą pačią ugdymo programą ir kuriose yra laisvų vietų. Pirmų klasių mokinių sąrašai mokykloms bus pateikti po birželio 1 d.
Jeigu vaikas nepatenka į pageidaujamą mokyklą, su tėvais bus susisiekta telefonu gegužės 25–30 d.
Tėvai prašymus į miesto mokyklų pirmas klases galės pateikti:
el. paštu: zita.sabelkiene@utena.lt, elektroniniame paslaugų portale https://www.epaslaugos.lt/; per e-pristatymo sistemą https://epristatymas.lt/; per Utenos rajono savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.
Prašome siųsti tik vieną prašymą, nes, kaip parodė kelerių metų patirtis, kai kurie tėvai siunčia po 5 ir daugiau prašymų, todėl el. pašto dėžutė persipildo ir prašymai įstringa. Išsiuntę prašymą, tą pačią dieną gausite Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojo patvirtinimą, kad prašymas gautas.
Jei išsiuntėte prašymą ir tą pačią dieną negavote patvirtinimo, skambinkite tel. 8-389 64054.
Primename tėvams, kad būtina tiksliai įrašyti vaiko asmens kodą, nes vaiko duomenys yra suvedami, naudojant vaikų registravimo ir apskaitos programinę įrangą.
Jeigu vaikas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turi specialiųjų ugdymosi poreikių, tai tėvai turėtų pateikti gydytojo pažymos kopiją apie vaiko negalią, nes tai mokykloms labai palengvina klasių komplektavimą.
Jeigu pageidaujančių mokytis mokykloje yra daugiau, negu mokykla gali priimti, pirmiausia priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Mokyklų aptarnaujamos teritorijos yra patvirtintos 2021 m. balandžio 29 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-120 „Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas“.
Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai), seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys pagal prašymo padavimo datą ir laiką.
Utenos savivaldybės administracijos
ir „Utenio“ inf.