Aktualijos

Leliūniškiai nepamiršta savo didvyrių

Leliūnų miestelio bendruomenė tęsia tradiciją šv. Velykų išvakarėse žygiu „Pratęsime partizanų žygį“ pagerbti žuvusius kovotojus.

1948 m. kovo 27 d. naktį ties Lementiškio kaimu Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos partizanai Valančiūnas Mykolas-Aitvaras, Vaiduoklis (būrio vadas) ir Perevičius Vytautas-Dobilas, kurie planavo šv. Velykų rytą iškelti Lietuvos vėliavą Leliūnų bažnyčios bokšte, žuvo mūšyje su NKVD ir stribų būriu. Išniekinti laisvės gynėjų kūnai priešais bažnyčią gulėjo numesti kelias dienas. Paskui užkasti gyvulių mėšlu, dar vėliau paslėpti žvyrduobėje. Tik Lietuvai atkūrus nepriklausomybę didvyrių kūnai iškilmingai palaidoti Leliūnų kapinėse. 2022 m. balandžio 16 d., šv. Velykų išvakarėse, prie Stabulankių kaimo stogastulpio susirinko Utenos apskrities plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-osios rinktinės šauliai ir Leliūnų bendruomenė paminėti partizanų, nešusių lietuvišką trispalvę ir kritusių ties Lementiškio kaimu, žūtį. Simboliška, kad aplink stogastulpį surinkti akmenys iš kiekvieno žuvusio partizano sodybos pamatų simbolizuoja kaimo gynimą nuo okupantų pokario metais. Čia, Leliūnų bendruomenės pirmininkui Kęstučiui Udrui priminus leliūniškių partizanų pokario kovas už Lietuvos laisvę, bendruomenė tęsė nebaigtą partizanų žygį į Leliūnus. Ties laisvės gynėjų žūties vieta Lementiškio kaime žygio vadovas šaulys Valdas Juodka uždegė atminimo žvakutę. Tylos minutė ties žuvusių gynėjų kapais priminė didvyrišką lietuvių tautos antisovietinį pasipriešinimą tokiems okupantams, su kuriais dabar kariauja nepalaužiama ukrainiečių tauta. Lietuviškas ir ukrainietiškas vėliavas žygio dalyviai atnešė prie Leliūnų bažnyčios.

Alvydas Malinauskas
Vytauto Didžiojo šaulių (Kauno apskr.) 2-osios
rinktinės 202-osios kuopos
šaulys