Aktualijos

Kunigų
paskyrimai

J. E. vyskupo Lino Vodopjanovo OFM atlikti kunigų paskyrimai:
Kun. Virginijus Taučkėla atleistas iš Šimonių bei Adomynės parapijų ir paskirtas į Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapiją rezidentu;
Kun. Raimundas Simonavičius atleistas iš Debeikių parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Adomynės parapijos administratoriumi;
Kan. Petras Baniulis
paskirtas Debeikių parapijos administratoriumi;
Kun. Mindaugas Šakinis paskirtas Šimonių parapijos administratoriumi;
Kun. Rimantas Rimkus
atleistas iš Daunorių parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Vajasiškio parapijos administratoriumi;
Kun. Saulius Kalvaitis
atleistas iš Vajasiškio parapijos administratoriaus pareigų ir paskirtas Daunorių bei Sudeikių parapijų
administratoriumi;
Kun. Remigijus Kavaliauskas paskirtas Biliakiemio parapijos administratoriumi;
Kun. Algis Neverauskas
paskirtas Spitrėnų parapijos administratoriumi.