Aktualijos

Karantino laikas prailgo net patiems mažiausiems

Genovaitė ŠNUROVA. Karantino reikalavimų laikymasis, nuotolinis darbas arba mokymasis labai pakeitė žmonių gyvenseną. Vieniems sudėtinga dirbti iš namų, kitiems labai stinga betarpiško bendravimo, tretiems sunku išgyventi be kirpyklų, aprangos parduotuvių, sporto salių, kavinių ir kt. Savotiškus nepatogumus patiria ne tik moksleiviško amžiaus vaikų turintys tėvai, bet ir patys moksleiviai. Mokslininkai rekomenduoja vaikams ne ilgiau kaip vieną valandą per dieną praleisti prie kompiuterio, o dabar prie ekranų jie priversti sėdėti visą pusdienį. Netgi patys mažiausieji, t. y. darželinukai, pradinukai, retai išleidžiami į gryną orą, nes privalo būti namuose, mokytis nuotoliniu būdu, o kaip atrodo susitikimai su bendraamžiais, jie jau senokai primiršo. Parūpo pasidomėti, kaip karantino laikotarpį išgyvena darželinukai, pradinukai ir jų tėveliai. Apie tai pasikalbėti sutiko Utenos mokyklos-vaikų darželio „Varpelis“ direktorė Rita Lekerauskienė. Gerbiama direktore, papasakokite apie tai, kaip pasikeitė jūsų vadovaujamos įstaigos darbas prasidėjus karantinui? Užklupus karantinui, teko persiorientuoti į nuotolinį darbą. Tai buvo naujas iššūkis visiems bendruomenės nariams. Iki to laiko nežinojome net kas yra Zoom’as. Per pirmąjį karantiną ypač nelengva buvo mokytojoms, dirbančioms pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Jos vedė tiesioginius ugdomosios veiklos reportažus, teikė uždarose socialinėse grupėse užduotėles ugdytiniams, o jie su tėveliais jas atlikdavo. Mokytojos išmoko naudotis nuotolinio mokymo programa ir taip vesti „gyvas“ pamokas. Dabar jau buvome geriau pasiruošę. Įsigijome kamerų, stovų ir mokymas vyksta gan sklandžiai. Bendravimas tarp mokytojų, vadovų irgi persikėlė į internetą. Jau ir su tuo apsipratome. Tik visi labai pasiilgome gyvo bendravimo, gyvo kontakto. Joks internetas to niekada neatstos. Ar daug buvo (o gal dar yra) sergančių darželinukų, pradinukų, auklėtojų ar mokytojų? Kovidas mus nelabai puolė. Sirgo tik viena mokinė, o ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sergančių oficialiai nebuvo fiksuota. Sirgo 11 darbuotojų. Dabar sergančių nėra. Gal sumažinote darželinukų grupių skaičių, nes, manau, ne visi tėvai atveda vaikus į darželį? Dirba visos darželio grupės, nes dėl saugumo jos nejungiamos. Sausio mėnesį buvo ryškus lankančių darželį vaikų sumažėjimas. Vasario mėnesį mūsų ugdymo įstaigą lanko per 50 proc. ugdytinių. Ar daug tėvų vis tiek veda vaikus į darželį, nors tikrai žinote, kad jie dirba iš namų? Kiek tėvų dirba nuotoliniu būdu ir veda vaikus į darželį, duomenų neturime, nes pažymų nereikalaujame. Puikiai suprantame ir tėvus, kurie turi patys dirbti, prižiūrėti vaikus, o dar jeigu vienas iš jų mokosi nuotoliniu būdu, tai yra tikrai nelengva, o kartais ir neįmanoma. Žavimės tėvų, kurie neveda vaikų tokiais atvejais į ugdymo įstaigą, supratingumu, atsakingumu ir suvokimu, kad taip saugo save ir kitus. Jiems tariame nuoširdų ačiū ir dėkojame. Kaip tokiomis sąlygomis dirba auklėtojai? Ar jie vis tiek privalo būti darbe, nors puikiai žino, jog, tarkime, tą dieną jų grupėje nebus nė vieno vaiko? O gal taip nebūna? Tokių atvejų, kad nebūtų nė vieno vaiko grupėje, buvo nedaug. Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tą laiką išnaudoja tvarkymuisi, dokumentacijos pildymui. Ar esate tinkamai pasiruošę dirbti su pradinukais nuotoliniu būdu? Ar nebūna jokių trikdžių? Galiu teigti, kad esame pasiruošę dirbti naujomis sąlygomis ir tobulėjame vis labiau. Negavome nė vieno tėvų skundo dėl mokymo(si) nuotoliniu būdu organizavimo. Gal kiek nukenčia gabūs vaikai, nes sunkiau organizuoti jų kryptingą ugdymą. Esu dėkinga įstaigos mokytojoms už jų stropumą, atsidavimą darbui ir ryžtą nugalėti kliūtis bei padaryti viską, kad mokiniai gautų kuo didesnę naudą nuotolinio mokymo(si) sąlygomis. Žinau, kad jos labai pasiilgo savo mokinių ir nori sugrįžti į mokyklą. Kokia jūsų nuomonė dėl mokymosi nuotoliniu būdu kokybės? Nuotolinis mokymas(sis) niekada neprilygs kontaktiniam. Tikrai bus spragų ir reikės padirbėti iš peties, kad jas ištaisytume. Manau, kad nemažai pradinukų mokykloje buvo maitinami nemokamai. O kaip yra dabar? Visi Utenos mokyklos-vaikų darželio ,,Varpelis“ pirmokai ir priešmokyklinukai (jiems valstybė skyrė nemokamus pietus) bei tie mokiniai, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, gauna maisto davinius už karantino metu nelankytas dienas.